Aktuelt

 • Ny dom fra EU-domstolen om felles behandlingsansvar

  EU-domstolen avsa denne uken en dom som har konsekvenser for alle nettsteder som bruker Facebooks Like-knapp og liknende plugins.

 • ICO varsler overtredelsesgebyr på 99 millioner pund til Marriott International Inc.

  Det britiske Datatilsynet (Information Commissioner’s Office, ICO) har varslet Marriott International Inc. om at det vil ilegge virksomheten et overtredelsesgebyr på 99 millioner pund. Bakgrunnen er en sikkerhetshendelse som Marriott meldte til ICO i november 2018.

 • ICO varsler overtredelsesgebyr på 183 millioner pund til British Airways

  Det britiske Datatilsynet (Information Commissioner’s Office, ICO) har varslet British Airways om at det vil ilegge virksomheten et overtredelsesgebyr på 183,4 millioner pund. Bakgrunnen er en sikkerhetshendelse som British Airways meldte til ICO i september 2018.

 • Datatilsynet var vertskap for internasjonalt seminar om bindende virksomhetsregler (BCR)

  I juni var Datatilsynet vertskap for et to-dagers seminar om bindende virksomhetsregler, med deltakere fra andre datatilsynsmyndigheter i EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområde).

 • Høyre får irettesettelse for behandling av personopplysninger i valgkamp

  I 2013 behandlet partiet Høyre personopplysninger for å målrette politisk budskap til enkeltpersoner ved bruk av en applikasjon, «Dugnad». Behandlingen av personopplysningene er i strid med personvernforordningen. Datatilsynet utsteder irettesettelse.

 • Datatilsynets spor på Sikkerhetsfestivalen 2019

  Sikkerhetsfestivalen arrangeres for første gang i august. Der vil det bli mange gode foredrag, debatter og kunnskapsdeling på informasjonssikkerhetsfeltet. Datatilsynet er godt representert og har et eget spor om personvern og kunstig intelligens under festivalen.

 • Innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens

  Datatilsynet har nylig hatt møte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Vi la blant annet frem våre innspill til regjeringens strategi for kunstig intelligens (KI).

 • Målretting av politiske budskap

  I hvilken grad anvender norske politiske partier teknologi for å målrette politiske budskap i Norge? Vi har intervjuet representanter for de politiske partiene som er representert på Stortinget for å se nærmere på dette.

 • Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2019

  Arendalsuka arrangeres i år fra 12. til 16. august, og Datatilsynet deltar på flere arrangementer. Kunstig intelligens og etikk, personvern i skolesektoren og målretting av digitale budskap er bare noe av det vi vil være med på å debattere.

 • Veiledningstelefonen får utvidet åpningstid

  Vi opplever stor pågang på vår veiledningstelefon. Fra og med 17. juni utvider vi derfor åpningstidene fra mandag til torsdag.

 • Rapportlansering og frokostseminar

  Datatilsynet lanserer rapporten "På parti med teknologien – digital målretting av politiske budskap i Norge" med et frokostseminar på Kulturhuset.

  Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi ber deg om å registrere deg i påmeldingsskjemaet.

 • Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2019

  Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". Vi har også en egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

 • Erfaringer fra ett år med GDPR i Europa

  Innføringen av den nye personvernforordningen for ett år siden har økt bevisstheten om personvernrettigheter blant europeiske borgere. I Norge har dette betydd rekordmange varsler, et stort gebyr og langt mer forpliktende, internasjonalt samarbeid.  

 • De nordiske datatilsynsmyndighetene fortsetter sitt nære samarbeid

  Datatilsynet deltok denne uken på den årlige samlingen for datatilsynsmyndighetene i de nordiske landene. Det ble der vedtatt en erklæring om å fortsette, samt intensivere det nordiske samarbeidet.

 • Varsel om gebyr til Oslo kommune

  Datatilsynet har sendt varsel til Oslo kommune Utdanningsetaten om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner. Varselet gjelder brudd på personopplysningssikkerheten i mobilapplikasjonen Skolemelding, en meldingsapp utviklet for bruk i Osloskolen.

 • Nei til elevregister

  I 2017 sette regjeringa ned eit utval som skulle sjå på skilnaden mellom kjønn i skuleprestasjonar og utdanningsløp, samt foreslå tiltak for å motverke slike skilnadar. No er utgreiinga komen, men Datatilsynet meiner forslaget om å etablere eit nasjonalt elevregister er dårleg fundert og at det har personvernkonsekvensar som langt overskrid ei eventuell nytte.

 • Kontroll med sentrale helseregistre

  Datatilsynet har gjennomført brevlige kontroller med en rekke sentrale helseregistre. Vi hadde særlig fokus på virksomhetens internkontroll, informasjonssikkerhetstiltak og de registrertes rettigheter.

 • Datatilsynet skal kontrollere kameraovervåking ved en rekke skoler

  Datatilsynet har sendt ut brev til flere kommuner og fylkeskommuner vedrørende kameraovervåking i skolen for å blant annet se nærmere på hva som ligger til grunn for denne overvåkingen

 • Personvern ved dåp og bryllup

  Den norske Kirke opplyser i dag at presten under dåpen ikke lenger vil spørre «Hva skal barnet hete?». Dette skyldes EUs nye personvernregelverk, GDPR.

 • Felles løft for informasjonssikkerheten i skolesektoren

  Datatilsynet samlet onsdag 20. mars en rekke private og offentlige aktører til en prat om utfordringer knyttet til sikringen av personopplysninger i skolen. Målet var å diskutere hvordan vi kan heve bevisstheten om viktigheten av god informasjonssikkerhet, samt å enes om noen konkrete tiltak vi kan jobbe sammen med i tiden fremover.

 • Endelig vedtak om gebyr til Bergen kommune

  Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner. Tilsynet har vurdert at personopplysningssikkerheten i datasystemene som blir brukt i grunnskolen i kommunen har vært mangelfull.

 • Microdata.no vant pris

  Vinneren av Datatilsynets pris "Innebygd personvern i praksis 2018" ble Microdata.no – en tjeneste som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene.

  Det ble også delt ut en studentpris til fem studenter fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

 • Varsel om gebyr til Tolldirektoratet

  Datatilsynet har i dag varslet Tolldirektoratet om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

 • Retningslinjer for atferdsnormer og særskilte kontrollorganer er vedtatt av Personvernrådet

  Det europeiske personvernrådet (European Data Protection Board - EDPB) har nå vedtatt retningslinjer for atferdsnormer.

 • Høringssvar fra Datatilsynet: Forskrift om medisinske kvalitetsregistre

  Datatilsynet har i dag kommet med høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre.

 • Innebygd personvern i praksis – frokostseminar og premieutdeling

  Vi skal kåre vinnere av fjorårets konkurranse om innebygd personvern, og i den anledning inviterer vi til et åpent frokostseminar, i tillegg til prisutdeling og presentasjon av finalistene. Kom hvis du er nysgjerrig på hva innebygd personvern er og hvordan det kan brukes i praksis.

 • Datatilsynet sier nei til digital masseovervåking av norske borgere

  Datatilsynet mener at Forsvarsdepartementets forslag til ny lov om Etterretningstjenesten er altfor inngripende i retten til privatliv og bør ikke innføres.

 • Personvernnemnda med vedtak i Legelisten-saken

  Personvernnemnda har konkludert med at helsepersonell ikke kan reservere seg på generelt grunnlag fra å bli vurdert på Legelisten.no. Ut over det slår nemnda fast at nettstedet må følge personopplysningsloven.

 • Skal – skal ikke... Seminar om aldersgrenser og barn på sosiale medier

  Medietilsynet, Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet arrangerer halvdagsseminar om aldersgrenser og barn på sosiale medier, tirsdag 5. februar. På seminaret vil vi klargjøre hva de nye aldersgrensene egentlig betyr, og diskutere hva dette har å si for barn og unges bruk av sosiale medier.

 • Personverndagen 2019

  Teknologirådet og Datatilsynet markerer den internasjonale personverndagen mandag 28. januar med seminar og debatt. 

 • Brexit og overføring av personopplysninger - oppdatert

  Det er for tiden stor usikkerhet rundt spørsmålet om Brexit og hvordan det vil skje. Dette vil kunne få følger for virksomheter som overfører personopplysninger til og fra Storbritannia.

 • Varsel om gebyr til Bergen kommune

  Datatilsynet har i dag varslet Bergen kommune om at den kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner. Tilsynet har vurdert at personopplysningssikkerhet i datasystemene som blir brukt i grunnskolen i kommunen har vært mangelfull.

 • Ny høring om digitalt grenseforsvar

  Regjeringen la i november fram et nytt lovforslag som åpner for å innføre et digitalt grenseforsvar. Datatilsynet vil avgi høringssvar innen fristen som er 12. februar 2019. 

 • Oppkoblede kjøretøy og personvern

  En internasjonal arbeidsgruppe for personvern, Berlingruppen, har kommet med en uttalelse om såkalte oppkoblede kjøretøy. I dokumentet beskriver de utfordringene på området, i tillegg til å komme med anbefalinger for å håndtere denne problematikken.

 • Datatilsynet på NOKIOS

  Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge ved god bruk av IKT. På årets konferanse har Datatilsynet workshop, deltar i to paneldebatter og står på stand.

 • Mørketallsundersøkelsen 2018

  Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har kartlagt sikkerhetstilstanden hos over 1500 virksomheter i privat og offentlig sektor. Mørketallsundersøkelsen gir et innblikk i norske virksomheters holdninger knyttet til digital sikkerhet, kunnskap, forebygging og beredskap.

 • Nytt personvernombud i Datatilsynet

  Ove Skåra er utnevnt til nytt personvernombud i Datatilsynet. Han overtar rollen etter Stian D. Kringlebotn som er blitt personvernombud for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

 • Sikkerhetsbrudd hos Facebook

  Fredag 28. september meldte Facebook om et sikkerhetsbrudd som har rammet minst 50 millioner brukere. Det er antatt at 5 millioner kontoer i Europa kan være berørt. Omfanget og eventuelle konsekvenser for norske brukere er foreløpig uvisst.

 • Så enkelt at selv et barn kan forstå

  KRONIKK: Mange barn og unge er bekymret for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveier. Likevel hopper seks av ti bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester. Tilbyderne må ta ansvar for å gi bedre informasjon om de digitale tjenestene barn bruker, mener Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet.

 • OSPA-nominasjon for veileder i innebygd personvern

  Vi er en av finalistene til The Outstanding Security Performance Awards i kategorien beste offentlige sikkerhetsinitiativ. Prisen deles ut på Næringslivets sikkerhetsråds (NSR) sin årlige konferanse 20. september.

 • Unge bekymrer seg for det de deler på nett

  Unge bekymrer seg for at informasjonen de deler digitalt skal komme på avveie. Likevel hopper de bukk over personvernerklæringene når de tar i bruk nye tjenester, viser en ny undersøkelse. 

 • Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2018

  13. - 17. august arrangeres Arendalsuka, og Datatilsynet er med på en rekke arrangementer. Kunstig intelligens, overvåking og deling av data er blant temaene som vil debatteres. Flere av arrangementene strømmes.

 • Nye forskrifter om innsyn i epost og kameraovervåking

  Det er kunngjort to nye forskrifter til arbeidsmiljøloven. Reglene trer i kraft 20. juli samtidig med den nye personopplysningsloven.

 • Konkurranseregler - innebygd personvern i praksis 2018

  Datatilsynet har utlyst en konkurranse for å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern i tekniske løsninger.

 • Konkurranseregler - innebygd personvern i praksis 2019

  Datatilsynet har utlyst en konkurranse for å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av innebygd personvern i tekniske løsninger.

 • Konkurranse - Innebygd personvern i praksis 2018

  Datatilsynet inviterer alle som har utviklet en løsning, applikasjon eller et system i tråd med kravene til innebygd personvern til å delta i konkurransen "Innebygd personvern i praksis". I år har vi egen kategori for studenter, der premien er et stipend på 20 000 kr.

 • Samtykke til nyhetsbrev og epostlister

  Vi får for tiden mange spørsmål fra virksomheter om hvilke krav det nye personvernregelverket stiller til nyhetsbrev og samtykke, og fra privatpersoner om hvorfor de får så mange henvendelser om å gi samtykke. Må man ha samtykke for å sende et nyhetsbrev? Er samtykker som er gitt tidligere fremdeles gyldige?

 • Møt oss på Egertorget 24. mai!

  Stortinget har nå vedtatt den nye personopplysningsloven. Datatilsynet rigger derfor til stand, og skal prøve å svare på alle spørsmål du måtte ha om personvern, plikter og rettigheter etter de nye personvernreglene.

 • Ny personopplysningslov er vedtatt

  Tirsdag 22. mai vedtok Stortinget ny personopplysningslov. Loven trer tidligst i kraft i juli.

 • Datatilsynet har fått personvernombud

  Stian D. Kringlebotn er utnevnt til personvernombud i Datatilsynet.

  - Det nye personvernregelverket krever at alle offentlige virksomheter oppretter ombud, og vi er svært fornøyde med at Stian nå er på plass i rollen, sier direktør Bjørn Erik Thon.