Barn og unges liv og hverdag for en stor del gjennomregistrert. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen. Vi har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unges personopplysninger.

Personvern og nettvett for barn og unge

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker.

Sjekk også ut dubestemmer.no - en nettressurs der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett.

Personvern og nettvett for barn og unge

Personvernutfordringer i skole og barnehage

Det er store personvernmessige utfordringer ved bruk og lagring av opplysninger om barn og unge i både barnehager og skoler. Datatilsynet har skrevet en rapport som beskriver utfordringene som er funnet og råd til hvordan disse bør løses.

Personvernutfordringer i skole og barnehage

Barn på sosiale medier?

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med sosiale medier. Medietilsynet har derfor i samarbeid med flere aktører utarbeidet en veileder med tips og råd til foreldre med barn på sosiale medier.
Barn på sosiale medier?

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om skole, barn og unge

Relaterte lenker