Barn og unges liv og hverdag for en stor del gjennomregistrert. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen. Vi har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unges personopplysninger.

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge

Sjekkliste når du deler bilder av barn

Vi har laget en liten sjekkliste over hva du kan tenke på når det gjelder å dele bilder av barn.

  • Lovlighet: Del aldri bilder av andres barn uten samtykke fra deres foresatte.
  • Type bilde: Tenk over innholdet og bruk filter eller dårligere oppløsning når det er mulig, det gjør bildene mindre interessante for andre.
  • Mengde: Del færrest mulig bilder.
  • Kanalbruk: Vær bevisst på hvordan du deler bildene. Alt må ikke ligge åpent. Bruk personverninnstillinger og lag lukkede grupper.
  • Slett jevnlig: Ta en vårrengjøring og slett tidligere bilder du har publisert med jevne mellomrom.
  • Spør alltid barna: Bruk spørsmål som "Synes du det er greit at jeg deler dette bildet med familien eller vennene mine?" Da gjør du det forståelig for dem. Respekter svaret.
Les mer om bilder av barn på nett

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om skole, barn og unge