Barn og unges liv og hverdag for en stor del gjennomregistrert. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen. Vi har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unges personopplysninger.

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge

Personvernutfordringer i skole og barnehage

Det er store personvernmessige utfordringer ved bruk og lagring av opplysninger om barn og unge i både barnehager og skoler. Datatilsynet har skrevet en rapport som beskriver utfordringene som er funnet og råd til hvordan disse bør løses.

Personvernutfordringer i skole og barnehage

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om skole, barn og unge

Relaterte lenker