Personvernrådet om "pay or okay": Kan ikke presse brukerne til å samtykke

Mange store nettplattformer ber brukerne om samtykke til å spore dem. Plattformene må da gi brukerne et helt frivillig valg, og såkalte "pay or okay"-modeller vil trolig ikke oppfylle dette kravet.

Stadig flere nettjenester gir brukerne et valg mellom å samtykke til sporing og profilering for markedsføringsformål, og å betale en avgift – såkalt "pay or okay". I en fersk uttalelse rettet mot de store internettplattformene slår Det europeiske personvernrådet (EDPB) fast at en slik løsning i de fleste tilfeller ikke vil utgjøre gyldig samtykke. Grunnen er at brukerne ikke får et reelt valg.

EDPB: ‘Consent or Pay’ models should offer real choice | European Data Protection Board (europa.eu, engelsk)

– Personvernrådet er krystallklare på at personvern er en menneskerettighet for alle og ikke en betalingsvare. Man kan ikke bruke trussel om avgifter som et pressmiddel for å tvinge frem samtykke, sier Tobias Judin, seksjonssjef for internasjonal seksjon.

Personvernrådet peker på at brukere som ikke er i en posisjon til å betale, kan føle seg tvunget til å samtykke for å unngå å bli utestengt fra tjenester som er viktige for dem. I mange tilfeller er det ikke mulig å bytte til en alternativ tjeneste, for eksempel fordi alle venner og kontakter er på en gitt plattform, fordi viktig informasjon deles på plattformen, eller fordi man har investert mye i å bygge opp en følgerbase og likerklikk der. Loven sier at brukerne ikke skal risikere negative konsekvenser hvis de nekter samtykke.

Tilsynsmyndighetene vil stille plattformene til ansvar

Personvernrådet peker videre på at plattformer som ønsker å utforske "pay or okay", bør gi brukerne ytterligere alternativ for å sikre valgfriheten. I stedet for et binært valg mellom å samtykke og betale, bør brukerne også kunne velge et kostnadsfritt alternativ med personvernvennlig markedsføring som ikke innebærer sporing og profilering. Dette vil være et nøkkelelement når tilsynsmyndighetene går på tilsyn.

– Når datatilsynsmyndighetene skal håndheve loven, vil de legge Personvernrådets uttalelse til grunn. Derfor er uttalelsen svært viktig, tilføyer Judin.

Et sentralt budskap i uttalelsen fra Personvernrådet, er at når plattformene ber brukerne om samtykke til å bruke personopplysninger, har de ansvaret for å vise at brukerne har fått et helt fritt og rettferdig valg. Er de ikke i stand til å dokumentere dette, kan tilsynsmyndighetene slå hardt ned på dem.

Uttalelse etter norsk forespørsel

Uttalelsen fra Personvernrådet ble vedtatt etter en forespørsel fra datatilsynsmyndighetene i Norge, Nederland og Hamburg. Forespørselen ba om en vurdering av "pay or okay" på store internettplattformer, siden personvernrisikoene kan være ekstra fremtredende på slike plattformer.

Det europeiske personvernrådet planlegger nå å lage mer generelle retningslinjer om "pay or okay"-modeller for alle typer tjenester. Personvernrådet vil legge til rette for at alle kan komme med innspill til dette arbeidet.

– Loven og vurderingene er selvsagt like for alle. Samtidig vil retningslinjene gjøre det mulig å gå enda mer i dybden og gi flere typer eksempler, avslutter Judin.