Etter innføringen av et felles europeisk personvernregelverk (GDPR), er internasjonalt samarbeid blitt viktigere enn noensinne for Datatilsynet. På denne siden finner du informasjon om hvilke internasjonale fora og sammenhenger vi deltar i, og hvordan vi arbeider for å fremme og ivareta norske synspunkter og interesser.

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Schengen informasjonssystem (SIS II)

Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.

Eurodac

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) er et felleseuropeisk register som lagrer, behandler og sammenligner fingeravtrykkene til asylsøkere og migranter som blir pågrepet ved den ytre Schengen-grensen.

Personvernrådet om korona og behandling av personopplysninger

Det europeiske personvernrådet har kommet med en erklæring om behandling av personopplysninger i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Der tar de for seg noen sentrale typetilfeller av behandlinger i den situasjonen vi er i nå.

Personvernrådet om korona og behandling av personopplysninger