Etter innføringen av et felles europeisk personvernregelverk (GDPR), er internasjonalt samarbeid blitt viktigere enn noensinne for Datatilsynet. På denne siden finner du informasjon om hvilke internasjonale fora og sammenhenger vi deltar i, og hvordan vi arbeider for å fremme og ivareta norske synspunkter og interesser.

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Schengen informasjonssystem

Schengen informasjonssystem (SIS) er et digitalt register som brukes av alle statene i Schengen-samarbeidet. SIS benyttes blant annet ved utførelse av grensekontroll, etterforskning i straffesaker og annet politisamarbeid. Datatilsynet fører tilsyn med den norske delen av systemet.

Eurodac

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy) er et felleseuropeisk register som lagrer, behandler og sammenligner fingeravtrykkene til asylsøkere og migranter som blir pågrepet ved den ytre Schengen-grensen.

English speaker and working in a small or medium-sized company?

Are you unsure how to comply with GDPR? Do you process personal data about your staff, consumers, and business partners? Do you want to understand data protection rights?

The European Data Protection Board has launched a Data Protection Guide to help small business owners on their way to become more data protection compliant.

English speaker and working in a small or medium-sized company?