Etter innføringen av et felles europeisk personvernregelverk (GDPR), er internasjonalt samarbeid blitt viktigere enn noensinne for Datatilsynet. På denne siden finner du informasjon om hvilke internasjonale fora og sammenhenger vi deltar i, og hvordan vi arbeider for å fremme og ivareta norske synspunkter og interesser.

Se opptak: Datatilsynet om erfaringer med GDPR og dets fremtid

Datatilsynet deltok 17. mars i et panel som diskuterte implementering, håndheving og erfaringer etter fire år med personvernforordningen (GDPR). Diskusjonen skjedde i regi av LIBE-komitéen i EU-parlamentet. Seksjonssjef Tobias Judin deltok fra Datatilsynet. 

Se opptak: Datatilsynet om erfaringer med GDPR og dets fremtid

Datatilsynets metode: gulrot og pisk

Det norske datatilsynet sitt nyskapende arbeid med å regulere personvernregelverket er case study i The Global Privacy Assembly (GPA) sitt fyldige nyhetsbrev. 

I teksten "A carrot and stick approach to data protection" (side 10-11) deler vår direktør Bjørn Erik Thon sine tanker om Datatilsynets tilnærming og praksis i vårt arbeid med å beskytte enkeltpersoners personvern. 

Datatilsynets metode: gulrot og pisk

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS)

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengenlandene. Det inneholder personopplysninger, inkludert fingeravtrykk, om de som søker om et besøksvisum og navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert dem.

Schengen informasjonssystem (SIS II)

Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.

Personvernrådet om korona og behandling av personopplysninger

Det europeiske personvernrådet har kommet med en erklæring om behandling av personopplysninger i forbindelse med utbruddet av koronavirus. Der tar de for seg noen sentrale typetilfeller av behandlinger i den situasjonen vi er i nå.

Personvernrådet om korona og behandling av personopplysninger