Her finner du informasjon om hvilke rettigheter en arbeidstaker har. Du finner også informasjon om hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan gjennomføre og tilpasse tiltak slik at arbeidstakerens rett til personvern blir ivaretatt.

Se opptak: Overvåking og algoritmisk styring i det digitale arbeidslivet

Den storstilte digitaliseringen av arbeidslivet reiser nye spørsmål og aktualiserer «klassiske» personvernutfordringer: Hvilke opplysninger kan lederne bruke til å styre de ansatte? Kan en algoritme avgjøre hvilke arbeidsoppgaver et bud får? Slike spørsmål ble reist i et strømmet seminar som du nå kan se opptak fra.

Se opptak: Overvåking og algoritmisk styring i det digitale arbeidslivet

Kameraovervåking i serverings- og overnattingsbransjen

Alle har rett til personvern og privatliv – også på jobb. Kameraovervåking på arbeidsplassen er et inngripende tiltak som derfor må følge strenge regler. Vi har samlet det som er viktigst å kjenne til dersom du arbeider i serverings- og overnattingsbransjen og det benyttes kameraovervåking.

Kameraovervåking i serverings- og overnattingsbransjen

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Veilederen er oppdatert etter innføringen av nytt personvernregelverk.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

GPS og sporing av yrkesbiler

Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. Som arbeidstaker bør du også vite hvilke rettigheter du har.

GPS og sporing av yrkesbiler

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvern på arbeidsplassen