Her finner du informasjon om hvilke rettigheter en arbeidstaker har. Du finner også informasjon om hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan gjennomføre og hvordan de må tilpasses slik at man ivaretar arbeidstakerens rett til personvern.

Veileder

  • Personvern på arbeidsplassen

    Personvern på arbeidsplassen

    Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Hvilke regler gjelder i ulike sammenhenger? Og hvilke rettigheter har de ansatte? Vi har samlet noen av de temaene vi oftest får spørsmål om fra arbeidsgivere og ansatte i denne veilederen.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen.

Veilederen er ikke oppdatert etter innføring av nytt personvernregelverk, men kan likevel være nyttig.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Arbeidsgivers overvåking av ansattes kjøretøy

Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. Som arbeidstaker bør du også vite hvilke rettigheter du har.

Arbeidsgivers overvåking av ansattes kjøretøy

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvern på arbeidsplassen