Her finner du informasjon om hvilke rettigheter en arbeidstaker har. Du finner også informasjon om hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan gjennomføre og hvordan de må tilpasses slik at man ivaretar arbeidstakerens rett til personvern.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Veilederen er oppdatert etter innføringen av nytt personvernregelverk.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvern på arbeidsplassen