Her finner du informasjon om hvilke rettigheter en arbeidstaker har. Du finner også informasjon om hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan gjennomføre og tilpasse tiltak slik at arbeidstakerens rett til personvern blir ivaretatt.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle?

Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet har vi laget en veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Veilederen er oppdatert etter innføringen av nytt personvernregelverk.

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen?

GPS og sporing av yrkesbiler

Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. Som arbeidstaker bør du også vite hvilke rettigheter du har.

GPS og sporing av yrkesbiler

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvern på arbeidsplassen