Oslo tingrett opprettholder boten mot Grindr

Oslo tingrett kom med dom i Grindr-saken mandag 8.juni, og staten vant. Tingretten slo fast at Grindr ikke hadde gyldige samtykker til å utlevere personopplysninger til annonsepartnere, og at data om bruk av appen er sensitive opplysninger. Overtredelsesgebyret på 65 millioner kroner ble opprettholdt.

line200x200.jpg– Dommen virker grundig, og vi er fornøyd med at tingretten er enig med våre og Personvernnemndas konklusjoner. Dette er en viktig avgjørelse for personvernet, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet.

Bakgrunn

Grindr er en lokasjonsbasert datingapp som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive. I 2020 klagde Forbrukerrådet Grindr inn til Datatilsynet. Bakgrunnen var at Grindr utleverte personopplysninger til flere tredjeparter for markesføringsformål.

Datatilsynets konkluderte med at Grindr utleverte personopplysninger om brukerne til tredjeparter for adferdsbasert markedsføring uten et gyldig samtykke, og at opplysningene om bruken av Grindr-appen utgjorde opplysninger om brukernes seksuell orientering eller seksuelle forhold. I desember 2021 vedtok Datatilsynet et overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner.

Grindr klagde på vedtaket, og i 2022 ble saken sendt over til Personvernnemnda for klagebehandling. Nemnda opprettholdt i september 2023 Datatilsynets konklusjoner og vedtaket om overtredelsesgebyr.

Søksmål fra Grindr

I oktober 2023 saksøkte Grindr staten ved Personvernnemda om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak, og saken gikk for Oslo tingrett 12.-14. mars.

I søksmålet anførte Grindr at de innhentede samtykkene var gyldige, og at opplysninger om at noen er en Grindr-bruker, ikke var opplysninger om deres seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Grindr mente dessuten at det ilagte overtredelsesgebyret i alle tilfeller var uforholdsmessig stort.

Dom fra Oslo tingrett

Oslo tingrett har nå slått fast at samtykkene ikke var gyldige, og at de overførte sensitive personopplysninger til annonsepartnere. Dommen fra Oslo tingrett kan ankes, og fristen er én måned etter rettsferien.

Last ned