Atferdsnormer

En atferdsnorm er et regelsett for en spesifikk bransje, og skal gi konkrete regler og retningslinjer for hvordan virksomhetene skal innrette seg for å etterleve kravene i personvernforordningen. Personvernforordningen gir nye regler for atferdsnormer (tidligere kalt bransjenormer).

Det er frivillig og utarbeide og tilslutte seg en atferdsnorm, men det er ønskelig at flest mulig virksomheter gjør det. En atferdsnorm er utviklet av bransjen selv, men godkjent av Datatilsynet og av Personvernrådet/EU-kommisjonen når normen gjelder behandlingsaktiviteter i flere medlemsland. I tillegg kan bransjen underkaste seg særskilte kontrollorganer.

På denne siden vil vi fortløpende publisere relevant informasjon om atferdsnormer. Blant annet er det ventet en felles europeisk veileder om atferdsnormer i løpet av 2018.

Veileder

  • Korleis lage atferdsnorm

    Personopplysningsloven gir reglar for atferdsnormer (kalla bransjenormer tidlegare). I denne rettleiaren gir vi ei oversikt over desse reglane, ei framstilling av fordelane med atferdsnormer, går gjennom sentrale trekk ved atferdsnormer, og gjer råd om korleis ein går fram for å lage ei slik norm.

Sjekkliste

Du har en virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette.

Sjekkliste