Atferdsnormer

En atferdsnorm er et regelsett for en spesifikk bransje, og skal gi konkrete regler og retningslinjer for hvordan virksomhetene skal innrette seg for å etterleve kravene i personvernforordningen. Personvernforordningen gir nye regler for atferdsnormer (tidligere kalt bransjenormer).

Det er frivillig og utarbeide og tilslutte seg en atferdsnorm, men det er ønskelig at flest mulig virksomheter gjør det. En atferdsnorm er utviklet av bransjen selv, men godkjent av Datatilsynet og av Personvernrådet/EU-kommisjonen når normen gjelder behandlingsaktiviteter i flere medlemsland.

På denne siden vil vi fortløpende publisere relevant informasjon om atferdsnormer.

Merk!

Godkjenning av atferdsnormer er en ny arbeidsform for Datatilsynet og det er flere prinsipielle spørsmål som må avklares.

Noen av disse spørsmålene må avklares på europeisk nivå. European Data Protection Board (EDPB), et nytt EU-organ, arbeider med en felleseuropeisk veileder om atferdsnormer. Den vil inneholde en del prinsipielle avklaringer som vil være førende for hva som skal til for å få en atferdsnorm godkjent.

For å være sikre på at atferdsnormene Datatilsynet godkjenner oppfyller forordningens krav, kommer vi ikke til å formelt godkjenne noen normer før denne veiledningen er klar. Det er likevel mulig å sende inn et utkast allerede nå, men vi anbefaler at dere avventer til den felleseuropeiske veilederen er klar. Vi vil gjøre veilederen tilgjengelig på denne siden så snart den er klar.

Veileder

  • Korleis lage atferdsnorm

    Personopplysningsloven gir reglar for atferdsnormer (kalla bransjenormer tidlegare). I denne rettleiaren gir vi ei oversikt over desse reglane, ei framstilling av fordelane med atferdsnormer, går gjennom sentrale trekk ved atferdsnormer, og gjer råd om korleis ein går fram for å lage ei slik norm.

Sjekkliste

Du har en virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette.

Sjekkliste