Datatilsynets personvernerklæring

Datatilsynets personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Datatilsynet er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Innledning

Behandlingsansvar

Datatilsynet er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Datatilsynet er behandlingsansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på .

Kontakt Datatilsynets eget personvernombud

Datatilsynet har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan Datatilsynet behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Datatilsynet. Personvernombudet har taushetsplikt.

Mer informasjon om, og kontaktopplysninger til personvernombudet