Alle virksomheter som samler inn og håndterer kunde- og medlemsopplysninger må ha gode rutiner for behandlingen (slik som bruk, tilgang og sletting av opplysningene), enten de er små eller store virksomheter. Vi har samlet endel veiledning om dette som kan være til hjelp.

Digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Forbrukertilsynet og Datatilsynet har laget en veileder der vi går gjennom det viktigste du som utvikler, markedsfører eller tilbyder av digitale tjenester må vite om reglene for forbruker- og personvern.

Digitale tjenester og forbrukeres personopplysninger

Sjekkliste

Du har en virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette.

Sjekkliste

Fødselsnummer

Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller som bosetter seg i Norge blir tildelt av staten. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. Det er likevel klare regler for bruken av det.

Fødselsnummer

Plikt til å oppfylle rettigheter

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at registrerte personer får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for den det gjelder og innen en måned.

Plikt til å oppfylle rettigheter