Les også

Mange virksomheter henter inn personopplysninger og kommuniserer med kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter via internett. For at dette skal skje på en sikker måte, må man sørge for å ha på plass en rekke sikkerhetstiltak.

Nettbutikker må ha gode rutiner for beskyttelse av passord og kredittkortinformasjon, tilgang til kundens kontonummer og sletting av kundeopplysninger.

Sjekkliste

Du har en virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette.

Sjekkliste

Fødselsnummer

Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller som bosetter seg i Norge blir tildelt av staten. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. Det er likevel klare regler for bruken av det.

Fødselsnummer

Plikt til å oppfylle rettigheter

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager.

Plikt til å oppfylle rettigheter