Møt Datatilsynet på Arendalsuka 2024

Datatilsynet deltar i flere arrangementer under Arendalsuka i august. Her finner du oversikt over arrangementene vi deltar i.

Oversikten oppdateres fortløpende.

Din neste kollega er en AI

Tid: 13. august kl. 09.00 – 09.45 | Sted: Madam Reiersen, uterestauranten | Arrangør: Delta, Administrasjon og ledelse i Delta, 6 Hour

Utdrag fra arrangørens beskrivelse:

Velkommen til en spennende og tankevekkende frokostdebatt om fremtidens arbeidsliv hvor AI ikke bare er et verktøy, men en aktiv deltaker.

Vi står på terskelen til en ny æra hvor vi ikke bare arbeider med maskiner, men samarbeider med AI som om de var menneskelige kolleger. Tenk deg en arbeidsdag der du sier "Hei", "Takk" og "Unnskyld" til maskinene dine, og de svarer tilbake. Er det en god ting? Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å ha en AI som kollega?

Senioringeniør Eirik Gulbrandsen deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no). 

Det skjer på din vakt, er du klar?

Tid: 13. august kl. 14.00 – 14.50 | Sted: Kribb, Vestregate 7 | Arrangør: Atea Norge

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: Det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg. Likevel ser det ikke ut til at vi helt klarer å ta innover oss alvoret i situasjonen og gjøre de grepene som er nødvendig for å sikre oss. Arrangementet vil diskutere sikkerhetsarbeidet som legges ned i Norge i dag og hvordan daglige ledere og it-ansvarlige i norske virksomheter forholder seg til trusselbildet. Hva lurer vi egentlig på og, ikke minst, hva venter vi på?

Senioringeniør Eirik Gulbrandsen deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no). 

Tidenes journalløft for kommune-Norge starter nå! Om god informasjonsdeling mellom helseinstanser

Tid: 14. august kl. 10.00 – 10.45 | Sted: Bankgården | Arrangør: EHiN

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: Kommunenes nye journal-løsninger må legge til rette for deling av pasientinformasjon, og at denne er tilgjengelig når og der behovet oppstår. Bare slik kan vi oppnå bedre pasientsikkerhet, bedre kvalitet i tjenesten og effektivisere utnyttelsen av helsepersonell. Hvordan ligger vi an og hva skal til for å få pasientinformasjon til å flyte på en sikker måte når vi samtidig må ivareta personvernet?

Juridisk fagdirektør Susanne Lie deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

Fra visjon til virkelighet: hvordan legge til rette for innføring og skalering av KI i helsevesenet?

Tid: 14. august kl. 11.00 – 11.50 | Sted: Kirkebakken 5 | Arrangør: Deloitte

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: I debatten ønsker arrangøren å sette søkelyset på flere problemstillinger: Hvorfor er det viktig med topplederforankring og eierskap til verdien KI-løsninger og moderne teknologi kan skape? Hvordan skal helsesektoren utvikle KI-baserte tjenester som raskere kan skaleres? Hvilke risiko- og sikkerhetsmessige aspekter må virksomhetene ta stilling til, når det kommer til skalering av KI-løsninger? Hvordan skal det skapes kultur og mindset for utnyttelse av moderne teknologi i helsesektoren?

Juridisk fagdirektør Susanne Lie deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

Personvern eller pasientsikkerhet?

Tid: 15. august kl. 09.00 – 09.50 | Sted: MS Brisen | Arrangør: Bouvet og Health2B

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: med bakgrunn i en rapport basert på intervjuer med aktører i ulike deler av helsevesenet og forvaltningen, vil arrangøren ta opp en rekke spørsmål til debatt, blant annet: Er personverntiltak til hindrer for at informasjonsteknologi tas i bruk i helsevesenet? Kan personverntiltak føre til feilbehandling? Er det slik at helsepersonell finner “omveier” for å skaffe informasjon de trenger?

Juridisk fagdirektør Susanne Lie deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

Dine og mine helsedata er nøkkelen til en bedre fremtid, hvorfor satser vi ikke mer på å bruke dem?

Tid: 15. august kl. 14.00 – 15.30 | Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A | Arrangør: Legemiddelindustrien, HelseOmsorg21-rådet og Kreftforeningen

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: Det som står i journalen din er noe som bare er mellom deg og din lege. Men dine helseopplysninger sammen med mine og mange andres er uvurderlige for å kunne følge med på befolkningens helse, for å forstå hvorfor vi blir syke, og for å finne bedre måter å forebygge og behandle sykdom på. Likevel investerer vi ikke nok i Norge til å sikre disse gevinstene. Andre land satser på sine helsedata gjennom ambisiøse planer og store investeringer – i Norge snakker vi fremdeles mest om potensialet.

Arrangøren reiser flere spørsmål, blant annet: Hvis helsedata er så viktige og verdifulle- hvorfor satser vi ikke mer på å bruke dem? Alle eier sine egne helsedata, men kan vi velge hvordan våre data brukes? Hva skjer hvis færre av oss gir forskere tilgang på sine helsedata?

Juridisk fagdirektør Susanne Lie deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).

Går teknologiutvikling på tilliten løs? Arbeidslivet i skvis mellom KI og cybersikkerhet

Tid: 15. august kl. 09.00 – 09.45 | Sted: Castelle | Arrangør: Finansforbundet

Utdrag fra arrangørens beskrivelse: Pandemien har akselerert digitaliseringen av arbeidshverdagen. Rask utvikling innen kunstig intelligens og skjerpede krav til datasikkerhet medfører omfattende bruk av data og personopplysninger. Nye datasikkerhetstiltak kan i praksis føre til totalregistrering av ansattes arbeidsdag. Bruken av generativ kunstig intelligens i bl.a. kontorstøttesystemer utfordrer personvernet på nye måter. Teknologien som ansatte bruker, er gjerne nært knyttet til privatlivet. Vet du hva arbeidsgiveren din faktisk kan finne ut om deg? Samtidig er vi helt avhengig av å ta i bruk teknologi både for å sikre verdiskaping og bedre sikkerhet. Må vi velge eller kan vi få både innovasjon, cybersikkerhet og et godt personvern?

Senioringeniør Eirik Gulbrandsen deltar fra Datatilsynet.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no).