Personvernnemndas Grindr-vedtak i Oslo tingrett

Grindr har tatt ut søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak om overtredelsesgebyr i Grindr-saken. Saken blir behandlet i Oslo tingrett 12.-14. mars.

Grindr er en lokasjonsbasert datingapp som retter seg mot homofile og bifile menn, transpersoner og skeive.

Bakgrunn

  1. I 2021 ga Datatilsynet Grindr et vedtak om overtredelsesgebyr på 65 millioner kroner.
  2. Grindr klaget saken inn for Personvernnemnda som 27. september 2023 fattet vedtak der Datatilsynets vedtak ble opprettholdt.
  3. I oktober ble det så kjent at Grindr saksøkte staten ved Personvernnemda om gyldigheten av dette vedtaket.

I vedtaket til Personvernnemnda ble det slått fast at Grindr ikke hadde gyldige samtykker til utlevering av personopplysninger til annonseselskap for adferdsbasert markedsføring. Videre var Personvernnemnda enig med Datatilsynet i at opplysninger om at noen bruker Grindr, også er en opplysning om vedkommendes seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Vedtaket gjaldt perioden fra 20. juli 2018 til 7. april 2020.

I søksmålet anfører Grindr at de innhentede samtykkene var gyldige, og at opplysninger om at noen er en Grindr-bruker, ikke er opplysninger om deres seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Grindr mener dessuten at det ilagte overtredelsesgebyret i alle tilfeller er uforholdsmessig stort.

Regjeringsadvokaten fører saken for Personvernnemnda

I tråd med personopplysningsloven § 22 skal søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak rettes mot staten ved Personvernnemnda. Datatilsynet har derfor ingen formell rolle i rettssaken, men vi vil følge den. Det er regjeringsadvokaten som fører saken for Personvernnemnda.

Eventuelle mediehenvendelser til statens side i søksmålet rettes regjeringsadvokaten.