I økende grad samles det det inn og lagres data om reisende og deres bevegelsesmønster. På denne siden finner du informasjon om enkelte sentrale tjenester. Her finner du også strategien vår for hvordan vi ønsker å sikre folks personvern i samferdselssektoren.

Strategi for godt personvern i samferdselssektoren

Lagringen av data om reisende og deres bevegelsesmønster, utfordrer personvernet. Vi har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og sier hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.

Strategi for godt personvern i samferdselssektoren