I økende grad samles det inn og lagres data om reisende - både i prvat og offentlig regi. På denne samlesiden finner du noe veiledning, samt vår strategi for hvordan vi ønsker å sikre folks personvern i samferdselssektoren på en best mulig måte.

Personvern ved kjøp av ny bil

Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Et skjema utformet av Norges Bilbransjeforbund og Datatilsynet skal bedre dette.

Personvern ved kjøp av ny bil

Strategi for godt personvern i samferdselssektoren

Det lagres stadig mer data om reisende og deres bevegelsesmønster, noe som kan utfordre personvernet. Datatilsynet har derfor laget en strategi som viser hva vi mener om ulike fremtidige løsninger, og hvordan vi skal påvirke utviklingen for å sikre folks personvern på en best mulig måte.

Strategi for godt personvern i samferdselssektoren