Strategi for arbeidet med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) er på full fart inn i alle norske virksomheter, og vil påvirke samfunnet vårt i årene fremover. Vi har laget en egen strategi for det interne og eksterne arbeidet vårt med KI. 

Utvikling og bruk av KI krever i mange tilfeller omfattende og inngripende behandling av personopplysninger. For å få til en ansvarlig utvikling og bruk av KI som ivaretar enkeltindividets rettigheter og samfunnets verdier, er det viktig å ta hensyn til personvernet fra start. Personvern henger tett sammen med andre grunnleggende rettigheter og friheter i et demokratisk samfunn, som ytringsfrihet og diskrimineringsvern.

Datatilsynet skal ta i bruk virkemidlene våre på en måte som legger til rette for innovativ bruk av KI, og som ivaretar personvernet med den overordnede målsettingen at vi skal bidra til en ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Strategien for Datatilsynets arbeid med kunstig intelligens støtter opp under hovedstrategien vår, og skal bidra til at vi har en koordinert og enhetlig tilnærming til kunstig intelligens – både internt i egen drift og eksternt ut mot samfunnet.

Hvilke effekter vil vi at strategien skal ha?

  • Strategien skal gi en praktisk koordinering av KI-relevante henvendelser og aktiviteter i Datatilsynet.
  • Strategien gir retning for arbeidet vårt med KI i virksomhetsplanleggingen, saksbehandlingen, veiledningen og bruken av IT-verktøy.
  • Strategien skal bygge et kompetent og målrettet tilsyn på KI-området.
  • Strategien skal forbedre effektivitet og kvalitet i arbeidet vårt.

Last ned