Vi har varslet tilsyn med Helseplattformen

Datatilsynet har varslet at vi vil gjennomføre tilsyn med Helseplattformen 22. – 24. mai 2024. Helseplattformen AS vil motta en mer utfyllende agenda innen midten av april.

Siden oppstart av Helseplattformen i mai 2022, har Datatilsynet mottatt mange meldinger fra Helseplattformen om brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmeldinger). En journalløsning som skal kommunisere på tvers av ansvarsnivåer, vil kunne innebære en iboende økt risiko for pasientenes personvern. Ved utrulling av et så stort system som Helseplattformen, forventer vi derfor at noen avvik vil skje. Vi valgte derfor i første omgang å følge utviklingen fortløpende.

Ut fra det samlede mengden avvik, der feilene har ulik alvorlighetsgrad, har vi nå varslet tilsyn hos Helseplattformen. Blant annet ser vi det som vesentlig at kjente feil er rettet før nye helseforetak og kommuner tar i bruk Helseplattformen.

Tema for tilsynet vil være:

  • Tilgangsstyring
  • Avvikshåndtering

Vi vil undersøke ansvarsforhold, rutiner, teknisk innretning og operativ funksjon på overordnet nivå og for enkelte konkrete funksjoner i journalsystemet.