Før du kontakter Datatilsynet

Ta alltid kontakt med virksomheten først. Flere virksomheter er pålagt å ha et personvernombud som fungerer som kontaktperson for spørsmål om behandling av personopplysninger og de rettigheter du har etter personopplysningsregelverket. Undersøk alltid om virksomheten har et personvernombud eller andre kontaktpunkter, og kontakt de for bistand før du eventuelt kontakter Datatilsynet.

Her er en oversikt over registrerte personvernombud.

Ofte vil saken løse seg gjennom kontakt med personvernombudet eller virksomheten. For å sikre en effektiv saksbehandling vil Datatilsynet alltid kreve at du har tatt kontakt med personvernombudet eller virksomheten før du eventuelt klager til Datatilsynet.

Plikt til å oppfylle rettigheter

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager.

Plikt til å oppfylle rettigheter

Er du kredittvurdert?

Hvis du er kredittvurdert uten å skjønne hvorfor, kan du sende en klage til selskapet som bedt om kredittvurderingen. Du har også mulighet til å sperre for at selskaper kan kredittvurdere deg.
Er du kredittvurdert?

Fødselsnummer

Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller som bosetter seg i Norge blir tildelt av staten. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. Det er likevel klare regler for bruken av det.

Fødselsnummer

Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?

Som enkeltperson kan du be om at søkemotorer fjerner søketreff som dukker opp ved søk på navnet ditt (avindeksering). Her får du en gjennomgang av hvordan det kan gjøres.

Hvordan ber jeg om sletting av søketreff i søkemotorer?