En rekke teknologier legger til rette for overvåking, sporing og varsling av enkeltpersoner. Hvis slike teknologier skal brukes, må man kjenne reglene i personvernregelverket.

 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi