En rekke teknologier legger til rette for overvåking og sporing av enkeltpersoner. Hvis slike teknologier skal brukes, må man kjenne reglene i personvernregelverket.

På disse sidene har vi samlet artikler, veiledninger og rapporter om ulike former for overvåking og sporing.

 

 

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi