Veileder

  • Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Det er derfor viktig at de som ønsker å sette opp denne kamera setter seg godt inn i regelverket før overvåkingen settes i gang.

Flere veiledere

Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Lydopptak av samtaler innebærer registering og lagring av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi