Lukk

Når får vi ny personopplysninglov?

Les mer

Stortinget vedtok i mai 2018 en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.
Innholdet på våre nettsider er nå i tråd med den nye personopplysningloven som forventes å tre i kraft i løpet av juli måned.
Se Justis- og beredskapsdepartementet for nærmere informasjon om nøyaktig ikrafttredelsestidspunkt.

Veileder

  • Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking - hva er lov?

    Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Det er derfor viktig at de som ønsker å sette opp denne kamera setter seg godt inn i regelverket før overvåkingen settes i gang.

Flere veiledere

Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

Lydopptak av samtaler innebærer registering og lagring av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres når en person prater.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi