Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven har nå trådt i kraft. Her finner dere regelverket: 

Personopplysningsloven med nasjonale tilpasninger (lovdata.no)

Personvernforordningen - som er en del av personopplysningsloven (Fortalen kommer imidlertid først, så dere må skrolle et stykke ned før dere finner artikkel 1)

Den offisielle personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation (pdf)

Internasjonale forpliktelser

Visa Information System (VIS) er et felles IT-system for Schengen-landene. Det inneholder personopplysninger om personer som søker om et besøksvisum.

Schengen informasjonssystem (SIS II) er et system som hjelper politimyndigheter, rettsmyndigheter og administrative myndigheter å beskytte Schengen-området, bekjempe kriminalitet og finne savnede personer. Datatilsynet har tilsyn med den norske delen.

Mer informasjon på engelsk

På EU-kommisjonens nettsider finnes det mye god informasjon om personvernforordningen til både virksomheter og privatpersoner.

Mer informasjon på engelsk

Plikt til å oppfylle rettigheter

Alle virksomheter har plikt til å legge til rette for at brukere/kunder får oppfylt rettighetene sine på en enkel måte. Det skal som hovedregel gjøres uten kostnad for kunden og innen 30 dager.

Plikt til å oppfylle rettigheter