På nettsidene våre finner du svar på mange av spørsmålene vi mottar på telefon. Vi oppfordrer deg derfor til å søke etter svar i artiklene våre før du tar kontakt med oss. Bruk gjerne søkesiden vår eller se på spørsmål og svar-siden.

Telefon

Du vil få følgende alternativer:

 • Veiledningstjenesten

  Tast 1 for Datatilsynets veiledningstjeneste dersom du har spørsmål om bruk av personopplysninger. Du kan få råd både om tekniske og juridiske spørsmål. Veiledningstjenesten er åpen for alle, både virksomheter og enkeltpersoner. 

   

  Åpningstiden til veiledningstjenesten:

  Mandager: 12.00-14.30
  Tirsdag til fredag: 9.00-11.30

 • Arkivet

  Tast 2 for arkivet dersom du har spørsmål om henvendelsen din er mottatt, hvem som er saksbehandler, eller ønsker innsyn i dokumenter.

   

  Åpningstiden til arkivet
  Mandag: 10.00-11.30 og 12.30–14.30
  Tirsdag til fredag: 9.00-11.30 og 12.30-14.30

 • Mediehenvendelser

  Tast 3 hvis du er journalist / representerer media (Pressebilder og kontaktinformasjon)

 • Sentralbord

  Tast 4 for sentralbord, eller vent på svar.

   

  Åpningstiden til sentralbordet
  Mandag: 10.00-11.30 og 13.00-14.30
  Tirsdag til fredag: 9.00-11.30 og 12.30-14.30

E-post

Denne adressen kan ikke brukes til råd og veiledning. I så fall må dere kontakte veiledningstjenesten på telefon.

PS. Vanlig e-post er normalt usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.