Hva skjer med sandkassene i Norge?

5. desember var det seminar for erfaringsutveksling mellom norske sandkasser. Hvordan kan vi fungere som tiltak for økt og ønsket innovasjon? Hvordan kan vi bidra til nødvendig regelverksutvikling? Og ikke minst: Hvordan vil EUs KI-forordning påvirke sandkasselandskapet i Norge? 

Opptak fra arrangementet finner du nederst på siden.

Bakgrunn

I stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor (2019-2020) ble regulatoriske sandkasser trukket fram som en god metode for utprøving av ny teknologi, lovreguleringer og forretningsmodeller. Finanstilsynet, Datatilsynet, Arkivverket og Digitaliseringsdirektoratet etablerte sine sandkasser. Noen er i drift, noen er satt på pause, og atter andre har kommet til med nye sandkasselignende tilbud.

Dette seminaret er for alle med et ønske om en lærende og innovativ offentlig sektor og med nysgjerrighet på effektive veilednings- og utviklingsmetoder.

Program

 • Velkommen
 • Sandkassene forteller om sine prosjekter og erfaringer det siste året:
  • Finanstilsynet
  • Datatilsynet
  • Tverretatlig veiledningstjeneste (i helsesektoren)
 • Panel: Hvordan får vi til mer og bedre tverrfaglig/tverrsektoriell veiledning? Innledning ved Digdirs Lena Isaksen.
 • Det svenske Datatilsynet (IMY) deler sine tanker og erfaringer etter å ha kjørt pilot på sandkasse
 • Panel: Hvordan vil EUs KI-forordning påvirke det norske sandkasselandskapet? Innledning ved Datatilsynets Kari Laumann.

Opptak: Erfaringsseminar for sandkasser

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.