Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Foredrag

Datatilsynet holder foredrag om personvern i mange ulike sammenhenger. Dersom du ønsker at noen fra oss skal holde innlegg eller foredrag på et arrangement, må du sende inn utfyllende informasjon til oss først.

Foredrag

Datatilsynets årsrapport for 2018

I årsrapporten kan du se tall og tendenser fra virksomheten vår for 2018. Du kan også lese om hva som preget året på personvernfeltet, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Det er uklart når årsrapporten for 2019 vil være klar, men deler av den vil publiseres i overgangen mars/april.

Datatilsynets årsrapport for 2018

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet