Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Datatilsynets årsrapport for 2022

I årsrapporten kan du lese om hva vi jobbet med i Datatilsynet i 2022, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Du finner en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med, samt sentrale tall og trender. Du kan laste ned rapporten i pdf dersom du vil lese den fullstendige versjonen som er sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Datatilsynets årsrapport for 2022

Foredrag

Datatilsynet holder foredrag om personvern i mange ulike sammenhenger. Dersom du ønsker at noen fra oss skal holde innlegg eller foredrag på et arrangement, må du sende inn utfyllende informasjon til oss først.

Foredrag

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet