Datatilsynet driver med tilsyn, saksbehandling, veiledning og kommunikasjonsarbeid i skjæringspunktet mellom juss og teknologi. Vi skal føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Datatilsynets årsrapport for 2023

I årsrapporten kan du lese om hva vi jobbet med i Datatilsynet i 2023, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Den gir en oversikt over de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med, samt sentrale tall og trender. 

Illustrasjon av KI og personvern

Foredrag

Datatilsynet holder foredrag om personvern i mange ulike sammenhenger. Dersom du ønsker at noen fra oss skal holde innlegg eller foredrag på et arrangement, må du sende inn utfyllende informasjon til oss først.

Foredrag

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet