Datatilsynet er både tilsyn og ombud. Vår oppgave er å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem.

Datatilsynets årsrapport for 2021

I årsrapporten vår kan du lese om hva som preget 2021 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med. Vi har her publisert de mest sentrale kapitlene fra årsrapporten som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men du kan også laste ned rapporten i sin helhet.

Datatilsynets årsrapport for 2021

Foredrag

Datatilsynet holder foredrag om personvern i mange ulike sammenhenger. Dersom du ønsker at noen fra oss skal holde innlegg eller foredrag på et arrangement, må du sende inn utfyllende informasjon til oss først.

Foredrag

Nyhetsbrev fra Datatilsynet

Siste nytt fra personvernfeltet i Norge og internasjonalt.

Nyhetsbrevet holder deg  orientert om nye personvernregler, kurs, seminarer og mye annet. 

Nyhetsbrev fra Datatilsynet