Har du spørsmål om sosiale medier og personvern? Eller hvordan reglene er for deling av bilder på nett eller hva du gjør for å forebygge eller håndtere ID-tyveri? På denne siden har vi samlet relevante artikler og veiledninger om bruk av internett og apper.

Bilder av barn

Hvordan er reglene for publisering av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på? Vi har laget en veileder som vil være nyttig for alle som ønsker å ta eller dele bilder av barn - enten det er i privat eller offentlig regi.

Bilder av barn

Håndtering av epostsvindel / pornosvindel

E-poster som inneholder usanne påstander om at noen har hacket pc-en, og at man for eksempel har blitt filmet mens man har sett på porno, blir stadig mer vanlig. E-postene inneholder gjerne gjenkjennelige passord eller annen informasjon som kan oppleves som personlig, og de fremstår derfor både truende og ekte. Det er derfor svært viktig med kunnskap om hvordan man håndterer dette.

Håndtering av epostsvindel / pornosvindel

Personvern og nettvett for barn og unge

Personvern er en grunnleggende rettighet. Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Hva med foreldrene? Se filmen dersom du er usikker.

Sjekk også ut dubestemmer.no - en nettressurs der unge (og voksne) kan lære mer om personvern og nettvett.

Personvern og nettvett for barn og unge

Spesielt om apper

Råd til deg som brukar mobilappar

Når du bruker ein app på smarttelefonen eller nettbrettet, gir du den som er ansvarleg for å behandle opplysningar i appen (den appansvarlege) tilgang til funksjonar som kontaktlista, samtaleloggen, kameraet, sensorar og liknande.

Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern

Om du bruker en hjemmetest til å finne ut om helsen din, kan du ikke regne med å finne forståelig og dekkende informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger

Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.