Datatilsynet mottar mange henvendelser både fra privatpersoner som har blitt kredittvurdert, fra virksomheter som gjennomfører kredittvurderinger og fra kredittopplysningsforetak.

På denne siden har vi samlet informasjon og veiledning om hvilke regler som gjelder for kredittopplysningsforetak og deres kunder (den som bestiller en kredittvurdering). Du finner også informasjon og svar på de vanligste spørsmålene vi mottar fra personer som har blitt kredittvurdert.

Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft

Den nye kredittopplysningsloven med forskrift trådte i kraft 1. juli 2022. Samtidig ble overgangsbestemmelsene om behandling av personopplysninger (§ 4) opphevet. Den nye kredittopplysningsloven erstatter dagens konsesjonsordning.

Les nyhetssaken

Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft

Spørsmål og svar

 • En kredittvurdering vil si at en virksomhet bestiller kredittopplysninger om deg fra et kredittopplysningsbyrå. For eksempel vil banken som oftest kredittvurdere deg før den gir deg kredittkort eller innvilger et lån. Har du betalingsanmerkninger, for lav inntekt eller for stort lån (eller en kombinasjon av disse), vil du risikere at du vil få høyere rente på lånet eller at det ikke vil bli innvilget.

  Les mer om kredittvurdering

 • Den som bestiller en kredittvurdering av deg må kunne vise til et gyldig rettslig grunnlag. Det betyr at de må ha en gyldig grunn til å bestille det. Det finnes flere ulike rettslige grunnlag i personvernforordningen.

  For kredittvurdering er interesseavveining det mest aktuelle rettslige grunnlaget. Denne bestemmelsen sier at det bare kan gjennomføres en kredittvurdering deg dersom dette er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse og at denne berettigede interessen overstiger hensynet til ditt personvern.
  Les mer om kredittvurdering

   

 • Kredittopplysninger kan bare gis ut til mottakere som har saklig behov for opplysningene i forbindelse med vurderingen av kredittevnen din. En virksomhet vil som regel ha saklig behov for å sjekke kredittevnen din dersom du ønsker å handle på kreditt, noe som innebærer at du betaler etter at du har mottatt varen eller tjenesten.

  Les mer om kredittvurdering

 • Med kredittopplysningsvirksomhet menes virksomhet som består i å gi informasjon om kredittverdighet og betalingsevne. Virksomheter som driver med kredittopplysningsvirksomhet kalles kredittopplysningsforetak.

  Kredittopplysninger er all informasjon som gir mottaker anledning til å trekke slutninger om kredittverdighet. Det avgjørende er ikke om det gis en komplett vurdering av en kredittsituasjon, men om mottaker kan trekke slutninger om kredittverdighet ut ifra opplysningene som han eller hun får.

  Les mer om kredittvurdering

Se flere spørsmål og svar