Datatilsynet mottar mange henvendelser både fra privatpersoner som har blitt kredittvurdert, fra virksomheter som gjennomfører kredittvurderinger og fra kredittopplysningsforetak.

På denne siden har vi samlet informasjon og veiledning om hvilke regler som gjelder for kredittopplysningsforetak og deres kunder (den som bestiller en kredittvurdering). Du finner også informasjon og svar på de vanligste spørsmålene vi mottar fra personer som har blitt kredittvurdert.

Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft

Den nye kredittopplysningsloven med forskrift trådte i kraft 1. juli 2022. Samtidig oppheves § 4 i overgangsbestemmelsene om behandling av personopplysninger. Den nye kredittopplysningsloven erstatter dagens forskrifts- og konsesjonsordning.

Les vår nyhetssak.

Ny kredittopplysningslov med forskrift har trådt i kraft

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar