Datatilsynet følger med på Metas nye løsning

Mange får nå opp spørsmål om de vil betale for å slippe annonser eller bruke en gratisversjon på Facebook eller Instagram. De europeiske datatilsynene er i prosess med Meta og følger med på utviklingen.

Meta har tidligere fått beskjed om at de i utgangspunktet må slutte med sin adferdsbaserte markedsføring på Facebook og Instagram. Selskapet ønsker imidlertid nå å be om brukernes samtykke slik at de kan fortsette med adferdsbasert markedsføring. Derfor opplever mange å få opp en beskjed når de åpner Facebook og Instagram om at de må foreta et valg.

Personvernforordningen (GDPR) har mange krav som må være oppfylt for at et samtykke til behandling av personopplysninger skal være gyldig. Mange har uttrykt skepsis til om Metas nye løsning oppfyller disse kravene, blant annet fordi man må betale hvis man ikke "samtykker".
Les mer om samtykke

Datatilsynet er bekymret over utviklingen, og det pågår en prosess på europeisk nivå for å vurdere lovligheten den nye løsningen. Vi deltar aktivt i denne prosessen. Vi håper å kunne komme tilbake med mer informasjon snart.

Dersom dere har spørsmål om Metas bruk av personopplysninger, kan dere kontakte veiledningstjenesten vår. Dere finner åpningstidene på kontakt oss-sidene våre.