Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger.

Opptak: KI og bestillerkompetanse i det offentlige

Webinar om hva du må tenke på om du utvikler eller bestiller kunstig intelligent verktøy til bruk i offentlig sektor. (Mai 2023)

Meld fra hvor du går med kunstig intelligens

Fjellvettregel nr. 1 er like relevant for KI-utvikling som for toppturer. For personvernforordningen krever at du spesifiserer formålet og informerer de det gjelder, før du behandler personopplysningene. Så hva gjør du når kunstig intelligens oppdager noe virkelig overraskende?

Datatilsynet og Ruter inviterte til diskusjon, i tillegg til lansering av sluttrapporten fra sandkasseprosjektet, tirsdag 9. mai.

Meld fra hvor du går med kunstig intelligens

Ny sluttrapport: Overvåking med personvern i fokus

En ny sluttrapport har kommet ut av den regulatoriske KI-sandkassa. Denne gangen fra prosjektet med virksomheten Doorkeeper, som ønsker å fremme personvern i moderne kameraovervåkingsløsninger. 

I prosjektet har de utforsket problemstillinger som oppstår ved bruk av intelligent videoanalyse.

Ny sluttrapport: Overvåking med personvern i fokus

Opptak: Hvordan nå fram med informasjon om kunstig intelligens

Lanseringsarrangement for rapporten "Å lykkes med åpenhet". (Januar 2023)

Du kan påvirke sandkassa

Som del av en ekstern evaluering etterlyses DIN mening om hvordan den regulatoriske KI-sandkassa har fungert, og hvordan den eventuelt bør justeres.

En viktig del av evalueringen går på i hvilken grad sandkassa når ut med informasjon og ny kunnskap. Sånn sett er det like relevant å få svar fra dere som eventuelt ikke har hørt om sandkassa.

Du kan påvirke sandkassa

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Politipatruljer på nett i form av digitale roBOTar, som skal avdekke mulege overgrep mot barn. Og ein ny type ansiktsgjenkjenning, som skal vere meir personvernvenleg enn eksisterande biometri-metodar. Det er overskriftene til to nye prosjekt plukka ut for Datatilsynets KI-sandkasse.

– Å få utforska prosjektet i sandkassa er i praksis truleg eit vere eller ikkje vere for prosjektet, seier Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen.

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Ny sluttrapport fra sandkassa

En digital arkivmedarbeider, DAM, skal hjelpe saksbehandlere i offentlig sektor med å journalføre og arkivere dokumentasjon som blir sendt på e-post. Håpet er å sikre riktig og viktig arkivering.

Men hvor automatisert kan prosessen gjøres, uten at det går ut over personvernet? Nå er sluttrapporten klar fra Simplifai-prosjektet.

Ny sluttrapport fra sandkassa

Podkast: Når akutten forventer deg

Noen steder vil du helst ikke være stamgjest. For eksempel på sykehusakutten. Nå vil Helse Bergen bruke kunstig intelligens til å peke ut hvem som har økt risiko for rask retur til sykesengen. Og i sandkassa har de utforsket om det er mulig med personvernet i behold.

Podkast: Når akutten forventer deg

Sandkassas første frukt

Samtidig som det tiande sandkasseprosjektet starta opp no i haust, kan vi hauste sandkassas første frukt – i form av eit produkt. Secure Practice var eitt av dei første prosjekta inn i sandkassa, og tenesta dei utforska saman med Datatilsynet der, er no lansert.

Les artikkelen om sandkassas første frukt.

Sandkassas første frukt

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.

Debatt: Når algoritmer saksbehandler

Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Det var det sentrale spørsmålet, da Datatilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen inviterte til en panelsamtale om saksbehandlende algoritmer under Arendalsuka 2022.

Kurs i personvern for innovatører

Søknadsbunken til den første runden i sandkassa avdekket et utbredt problem: Mangel på behandlingsgrunnlag. Eller i det minste mangel på kunnskap om behovet for et behandlingsgrunnlag. I samarbeid med DigitalNorway byr vi på redningen for dere som ikke skjønte de forrige setningene: Et lynkurs i personvern for innovasjonsprosjekter.

Kurset er gratis, og tas på 20-30 minutter.

Kurs i personvern for innovatører

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar