Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til personvernvennlig innovasjon og digitalisering. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle løsninger med godt personvern.

Podkast: Smart grep mot overgrep

Overgripere bruker digitale arenaer til å komme i kontakt med, og groome, potensielle ofre, med mindre risiko for å bli tatt. Det gjør seksuell utnyttelse og overgrep mot mindreårige til et voksende samfunnsproblem.

I denne podkasten får du høre hvordan Politihøgskolen vil bruke kunstig intelligens til å avsløre de av oss på nettet som har onde hensikter. 

Podkast: Smart grep mot overgrep

Tid for generativ KI i sandkassa

Store språkmodeller har tatt samfunnet med storm det siste året. Det gjenspeiles også når Datatilsynet nå har plukket ut fire nye prosjekter for utforsking i den regulatoriske sandkassa.

Tid for generativ KI i sandkassa

Hjelp med kunstig intelligens

Datatilsynets sandkasse er en personvernsandkasse med fokus på KI. Vi veileder enkeltprosjekter med hensikt å bygge en base av eksempler andre kan lære av. 

Vi ser bare på prosjekter som involverer personopplysninger. For en mer generell veiledning om KI, vil vi vise til Digdirs veiledning for ansvarlig bruk og utvikling av kunstig intelligens.

Hjelp med kunstig intelligens

Opptak: Sandkasseseminaret 2023

Årets julegave fra sandkassa til alle dere som tørster etter ekte kunnskap om kunstig intelligens og personvern, kom torsdag 14. desember klokka 10. Da inviterte vi til Sandkasseseminaret 2023.

Opptak: Sandkasseseminaret 2023

Opptak: Hva skjer med sandkassene i Norge?

5. desember var det seminar med erfaringsutveksling mellom norske sandkasser. Hvordan kan vi fungere som tiltak for økt og ønsket innovasjon? Hvordan kan vi bidra til nødvendig regelverksutvikling? Og ikke minst: Hvordan vil EUs KI-forordning påvirke sandkasselandskapet i Norge? 

Opptak: Hva skjer med sandkassene i Norge?

Internasjonalt sandkassenytt

Sandkassa har jevnlige møter med andre sandkasser eller sandkasselignende tiltak både i inn- og utland. Prosjekter og rapporter fra andre europeiske sandkasser kan være svært relevante også for norske virksomheter. Her hjelper vi deg på veien.

Internasjonalt sandkassenytt

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.

Kurs i personvern for innovatører

Søknadsbunken til den første runden i sandkassa avdekket et utbredt problem: Mangel på behandlingsgrunnlag. Eller i det minste mangel på kunnskap om behovet for et behandlingsgrunnlag. I samarbeid med DigitalNorway byr vi på redningen for dere som ikke skjønte de forrige setningene: Et lynkurs i personvern for innovasjonsprosjekter.

Kurset er gratis, og tas på 20-30 minutter.

Kurs i personvern for innovatører

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar