Datatilsynet skal etablere et prosjektmiljø for kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger - en sandkasse. Her vil vi kunne tilby gratis veiledning til en håndfull utvalgte selskaper, av forskjellige typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.

Målet er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. Sandkassen vil kunne hjelpe enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger. Vi vil bruke eksempler og læring fra de ulike prosjektene til å lage veiledning som er relevant for andre som tar i bruk kunstig intelligens, og for å bygge vår egen kompetanse på området.

- Norsk KI-framtid er lys

Ved midnatt går søknadsfristen ut for å bli med i Datatilsynets sandkasse. I alle fall for den første runden i sandkassa. Tekna-president Lise Randeberg trur sandkassa vil spele ei avgjerande rolle i å konvertere fine strategiar til framsteg i praksis.

Videohilsen fra Elizabeth Denham og ICO

Informasjonskommisjonær Elizabeth Denham og Information Commissioner's Office (ICO) har litt over 18 måneders erfaring med sitt eget sandkasseprosjekt. Her forteller Denham mer om produktene og tjenestene som vårt søstertilsyn i Storbritannia har fått jobbe med. 

Informasjonsmøte om sandkassen

Vi arrangerte et digitalt informasjonsmøte onsdag 16. desember der det ble stilt mange relevante spørsmål. I møtet ga vi også en kort presentasjon av sandkassen og søknadsprosessen.

Last ned:

Har du andre spørsmål knyttet til sandkassen eller søknadsprosessen, kan du nå oss på .

Informasjonsmøte om sandkassen

Se i opptak: Åpning av sandkasse for personvern og kunstig intelligens

Er det mulig å utvikle kunstig intelligens og praktisere dataminimering samtidig? Hvor forklarbar må egentlig en algoritme være? Og hvordan kan vi sørge for at kunstig intelligens tar rettferdige avgjørelser? Se vår markering av sandkasse-åpningen tirsdag 1. desember. 

Se i opptak: Åpning av sandkasse for personvern og kunstig intelligens

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar