Datatilsynet jobber med å etablere et testmiljø for kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger - en sandkasse. Her vil vi kunne tilby gratis veiledning til en håndfull utvalgte selskaper, av forskjellige typer og størrelser, på tvers av ulike sektorer.

Målet er å stimulere til innovasjon av etisk og ansvarlig kunstig intelligens fra et personvernperspektiv. Sandkassen vil kunne hjelpe enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger. Vi vil bruke eksempler og læring fra de ulike prosjektene til å lage veiledning som er relevant for andre som tar i bruk kunstig intelligens, og for å bygge vår egen kompetanse på området.

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar