Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger.

Podkast: Når akutten forventer deg

Noen steder vil du helst ikke være stamgjest. For eksempel på sykehusakutten. Nå vil Helse Bergen bruke kunstig intelligens til å peke ut hvem som har økt risiko for rask retur til sykesengen. Og i sandkassa har de utforsket om det er mulig med personvernet i behold.

Podkast: Når akutten forventer deg

Ny sluttrapport fra sandkassa

Med kunstig intelligens er det mulig å peke ut hvilke pasienter som står i fare for å komme kjapt i retur til sykehuset. Et slikt verktøy kan spare pasienter (og samfunnet) for unødige innleggelser. I sandkassa har Helse Bergen HF og Datatilsynet utforsket hvordan et slikt verktøy kan være i tråd med personvernregelverket. 

Ny sluttrapport fra sandkassa

Sandkassas første frukt

Samtidig som det tiande sandkasseprosjektet starta opp no i haust, kan vi hauste sandkassas første frukt – i form av eit produkt. Secure Practice var eitt av dei første prosjekta inn i sandkassa, og tenesta dei utforska saman med Datatilsynet der, er no lansert.

Les artikkelen om sandkassas første frukt.

Sandkassas første frukt

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.

Sandkasse for alltid

I Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2023 vil dei gjere Datatilsynets regulatoriske sandkasse permanent.

– Det er jubel i sandkassa og heile Datatilsynet, og vi feirar det med å kunngjere søknadsfrist for ein fjerde runde med sandkasseprosjekt, seier direktøren for Datatilsynet, Line Coll.

Sandkasse for alltid

Debatt: Når algoritmer saksbehandler

Hvordan hindre diskriminering ved bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor? Det var det sentrale spørsmålet, da Datatilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet sammen inviterte til en panelsamtale om saksbehandlende algoritmer under Arendalsuka 2022.

Seminar om sandkasser

De skal få fart på innovasjon og er i seg selv en innovativ innretning. Torsdag 28. april gjorde landets tre regulatoriske sandkasser opp status og delte erfaringer - med hverandre og med andre - gjennom et seminar. 

Seminar om sandkasser

Kurs i personvern for innovatører

Søknadsbunken til den første runden i sandkassa avdekket et utbredt problem: Mangel på behandlingsgrunnlag. Eller i det minste mangel på kunnskap om behovet for et behandlingsgrunnlag. I samarbeid med DigitalNorway byr vi på redningen for dere som ikke skjønte de forrige setningene: Et lynkurs i personvern for innovasjonsprosjekter.

Kurset er gratis, og tas på 20-30 minutter.

Kurs i personvern for innovatører

Spørsmål og svar om sandkasse for kunstig intelligens

Gå til vår samleside med spørsmål og svar