Sommerkampanje om kameraovervåking på arbeidsplassen

Datatilsynet har mottatt flere tips om kameraovervåking på arbeidsplassen. Basert på dette har vi nå sendt ut brev med veiledning til en rekke bedrifter om reglene for kameraovervåking.

Datatilsynet mottar et stort antall henvendelser om tilsynelatende ulovlig kameraovervåking i arbeidslivet. Dette ser vi alvorlig på. Vi ønsker derfor å gi informasjon til bedrifter slik at flere vil overholde regelverket.

Vi ser at kameraovervåking er utbredt i arbeidslivet. Samtidig er det ikke alle arbeidsgivere som vurderer konsekvensene dette har for personvernet til den enkelte arbeidstaker.

Vi opplever blant annet at arbeidstakere ikke får tilstrekkelig informasjon om kameraovervåkingen, noe man har rett til etter personvernregelverket. Videre erfarer vi at en del arbeidsgivere bruker kameraopptak til andre formål enn det er adgang til, slik som kontroll av arbeidsinnsats. Vi ønsker å presisere at dette som hovedregel ikke er lov.

Alle arbeidstakere har rett til personvern på arbeidsplassen

Retten til personvern er en grunnleggende rettighet, også på arbeidsplassen. Med sommerkampanjen håper vi å bidra til økt bevissthet rundt dette og til bedre personvern for arbeidstakere over hele landet.

Les mer om hvilke regler som gjelder for kameraovervåking på arbeidsplassen.