Rapporter og utredninger

Datatilsynet publiserer jevnlig rapporter om personvernets tilstand og ulike utfordringer knyttet til ny teknologi. Her finner du en oversikt over våre rapporter og utredninger fra de siste årene. Vær oppmerksom på at alle rapporter skrevet før 2018 henviser til den tidligere personpplysningsloven.

Personvernundersøkelsen 2019/2020

Datatilsynet har i vinter gjennomført en personvernundersøkelse blant befolkningen. Funnene avdekker flere bekymringsverdige utviklingstrekk slik som en gjennomgående følelse av mangel på kontroll, varierende grad av tillit til virksomhetene som behandler personopplysningene og tydelige tegn på nedkjøling.

Personvernundersøkelsen 2019/2020

Personvernundersøkelser

Datatilsynet har gjennomført flere undersøkelser om personvernets tilstand de siste årene. Noen av dem i samarbeid med Teknologirådet. Rapportene tar for seg holdninger til personvern, teknologitrender og nye personvernutfordringer. 

Personvernundersøkelser
 • Målretting av politiske budskap
  20.06.2019

  I hvilken grad anvender norske politiske partier teknologi for å målrette politiske budskap i Norge? Vi har intervjuet representanter for de politiske partiene som er representert på Stortinget for å se nærmere på dette.

 • Kontroll med sentrale helseregistre
  24.04.2019

  Datatilsynet har gjennomført brevlige kontroller med en rekke sentrale helseregistre. Vi hadde særlig fokus på virksomhetens internkontroll, informasjonssikkerhetstiltak og de registrertes rettigheter.

 • Fintech og personvern
  07.02.2018

  Finanssektoren er i rask endring. Opplysninger om vår privatøkonomi vil i tiden fremover bli behandlet på nye måter og til nye formål, samt av nye og flere aktører enn i dag. Vi har skrevet en rapport som ser på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet.

 • Kunstig intelligens og personvern
  11.01.2018

  Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. Vi har skrevet en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av denne utviklingen.

 • Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern
  23.09.2016

  Om du bruker en hjemmetest til å finne ut om helsen din, kan du ikke regne med å finne forståelig og dekkende informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

 • Sporing i det offentlige rom
  09.09.2016

  Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer.

 • Personprofilering på det digitale annonsemarkedet
  03.11.2015

  Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser.

 • Apper for barn samler inn unødvendig mange personopplysninger
  02.09.2015
  Datatilsynets sveip av 60 norske og utenlandske apper for barn viser at 75 prosent av appene samler inn personopplysninger om barna. I omtrent halvparten av tilfellene er det uklart hvorfor personopplysningene blir samlet inn.
 • Apper gir for dårlig informasjon
  23.10.2014

  Brukerne godtar for mye. De må bli mer kritiske til appers tilgang til opplysninger. Det er to av funnene fra en internasjonal undersøkelse Datatilsynet har deltatt på.

 • Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage
  02.07.2014
  Datatilsynet har i 2013 og 2014 sett nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet er nå beskrevet i en rapport.
 • Big Data - personvernprinsipper under press
  26.09.2013
  Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.
 • Internettsveip 2013
  19.09.2013
  Datatilsynet har sveipet 222 norske og utenlandske nettsider for å finne ut om virksomhetene forteller hvordan de bruker folks personopplysninger. Sveipet viser at 4 av 10 nettsider mangler personvernerklæring.
 • Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer
  02.05.2013

  Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.

 • Hva vet mobilappen om deg?
  29.12.2011
  Hvilke personopplysninger henter applikasjonene ut fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? Svaret er at mye kan hentes ut, men at du som bruker får vite lite.
 • Facebook: Hva skjer med personopplysningene?
  07.07.2011
  Datatilsynet gjorde høsten 2010 en studie av Facebook og nettsamfunnets tjenester sett fra et personvernståsted. Studien resulterte i rapporten ”Social Network Services and Privacy”.
 • Kommuneundersøkelsen 2010-2011
  01.03.2011
  Rapporten bygger på en kartlegging gjennomført mot norske kommuner og fylkeskommuner høsten 2010.