Rapporter og utredninger

Datatilsynet publiserer jevnlig rapporter om personvernets tilstand og ulike utfordringer knyttet til ny teknologi. Her finner du en oversikt over våre rapporter og utredninger fra de siste årene. Vær oppmerksom på at alle rapporter skrevet før 2018 henviser til den tidligere personpplysningsloven.

Datatilsynets årsrapport for 2023

I årsrapporten kan du lese om hva vi jobbet med i Datatilsynet i 2023, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Den gir en oversikt over de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med, samt sentrale tall og trender. 

Illustrasjon av KI og personvern

Rapporter fra sandkassa

Datatilsynets regulatoriske sandkasse skal stimulere til innovasjon av ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassa hjelper enkeltaktører med å følge regelverket og utvikle personvernvennlige løsninger. Her finner du alle sluttrapportene fra prosjektene som har vært gjennom leking og læring i sandkassa.

Rapporter fra sandkassa

Personvernundersøkelser

Datatilsynet har gjennomført flere undersøkelser om personvernets tilstand opp gjennom årene, noen av dem i samarbeid med Teknologirådet. Rapportene tar for seg holdninger til personvern, teknologitrender og nye personvernutfordringer. Vi har samlet dem her.

Personvernundersøkelser
 • 5G og personvern 5G og personvern
  22.06.2023

  Femte generasjons mobilnett (5G) er rullet ut i Norge. Norske myndigheter og næringsaktører mener 5G vil spille en nøkkelrolle i fremtidens industri, og at teknologien åpner opp for helt nye næringsområder. Vi vil her se nærmere på teknologien og skissere noen utfordringer og anbefalinger når det gjelder personvernet.

 • Sjefen ser deg? Overvåking og kontroll av arbeidstakeres digitale aktiviteter Sjefen ser deg? Overvåking og kontroll av arbeidstakeres digitale aktiviteter
  28.07.2022

  Arbeidshverdagen tilbringes for mange foran en skjerm. Digitale arbeidsverktøy er vanlige og uvurderlige på tvers av bransjer. Men i tillegg til gevinst, kan disse verktøyene også gi betydelige personvernutfordringer. Vi har derfor sett nærmere på disse utfordringene i denne rapporten.

 • Personvernombudsundersøkelsen 2020/21 Personvernombudsundersøkelsen 2020/21
  08.09.2021

  Med innføringen av personvernforordningen, ble det obligatorisk for en rekke virksomheter å opprette personvernombud. Ombudene er sentrale i virksomhetenes etterlevelse av personvernlovgivningen. Vi har gjennomført en undersøkelse der vi har sett nærmere på erfaringene deres med dette arbeidet, og presenterer her funn og anbefalinger.

 • Målretting av politiske budskap Målretting av politiske budskap
  20.06.2019

  I hvilken grad anvender norske politiske partier teknologi for å målrette politiske budskap i Norge? Vi har intervjuet representanter for de politiske partiene som er representert på Stortinget for å se nærmere på dette.

 • Fintech og personvern Fintech og personvern
  07.02.2018

  Finanssektoren er i rask endring. Opplysninger om vår privatøkonomi vil i tiden fremover bli behandlet på nye måter og til nye formål, samt av nye og flere aktører enn i dag. Vi har skrevet en rapport som ser på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet.

 • Kunstig intelligens og personvern Kunstig intelligens og personvern
  11.01.2018

  Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. Vi har skrevet en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av denne utviklingen.

 • Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern Sjekk av hjemmetester avslører manglende informasjon om personvern
  23.09.2016

  Om du bruker en hjemmetest til å finne ut om helsen din, kan du ikke regne med å finne forståelig og dekkende informasjon om hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

 • Sporing i det offentlige rom Sporing i det offentlige rom
  09.09.2016

  Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer.

 • Personprofilering på det digitale annonsemarkedet Personprofilering på det digitale annonsemarkedet
  03.11.2015

  Annonseindustrien lærer deg å kjenne ved å spore og lagre bevegelsene dine på nett. Kunnskapen selges og kjøpes på globale børser.

 • Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage Store utfordringer for personvernet i skole og barnehage
  02.07.2014

  Datatilsynet så i 2013 og 2014 nærmere på bruk og lagring av personopplysninger i skoler og barnehager. De til dels store utfordringene for personvernet ble beskrevet i en rapport.

 • Big Data - personvernprinsipper under press Big Data - personvernprinsipper under press
  26.09.2013
  Big Data viser til en trend der enorme mengder digitale data gjennomgår omfattende analyser. Dette utfordrer sentrale personvernprinsipper.