Retningslinjer for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling på høring

Datatilsynet i Norge har ledet Det europeiske personvernrådets (EDPB) arbeid med å utarbeide retningslinjer for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. Retningslinjene er nå godkjent, og er ute på høring.

Retningslinjer for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling på høring
Retningslinjer for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling på høring

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2019

Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å melde seg på. Det er også en egen kategori for studenter. Påmeldingsfrist er 1. desember 2019.

Konkurranse: Innebygd personvern i praksis 2019

Personvernbloggen

Samisk etnisitet for statistikk- eller forskningsformål

Dette innlegget ble holdt på Sametingets høring 20. november 2019 Først vil jeg si mange takk for invitasjonen. Jeg er veldig glad for å bli invitert hit for å diskutere denne viktige saken. Målet mitt er å gi et innspill til debatten om statistiske data om samer i Norge, ikke komme med et svar på […]

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Aktuelt

  • Høringssvar helseregisterloven

    Datatilsynet støtter behovet for å samordne reguleringen av de sentrale helseregistrene, og vi støtter formålet om å finne mer effektive løsninger for behandling av data, blant annet til forskning. Vi ser imidlertid at forslaget innebærer til dels store endringer knyttet til behandling av personopplysninger, og at presentasjonen av personvernproblematikken er mangelfull.

  • Nye regler umuliggjør sporfri ferdsel i kollektivtrafikken

    Endringer i kassasystemloven med forskrift gjør at det i praksis ikke er mulig å reise sporfritt med Ruter App, selv ved kjøp av enkeltbilletter. Dette har konsekvenser for personvernet som Finansdepartementet burde ha drøftet med Datatilsynet. 

  • Personvern-ABC ved sammenslåing av kommuner

    Region- og kommunereformen pågår for fullt. Vi får mange henvendelser om personvern særlig i tilknytning til kommunesammenslåingen. Her er noen personverntips som det er viktig å ta med seg underveis i prosessen.

Ledige stillinger og status

Vil du jobbe med dagsaktuelle saker som har stor samfunnsmessig betydning? Datatilsynet har nå stillinger ledig som teknolog og som jurist (compliance og kontraksforvaltning).

Søknadsfrist for stillingene er 18. desember.

Ledige stillinger og status

Bjørn Erik Thon i NRK P2s «Drivkraft»

bjornerik-kvadr-lite.jpg

- Han er en slags menneskelig brannmur, i en tid der våre digitale spor er sterk valuta som selskap verden rundt knives om, sier NRK i omtalen.

Hør vår direktør fortelle om hvordan Datatilsynet jobber for personvernet.

Lenke til NRKs nettspiller

Regler for bruk av viltkamera

Høsten er en tid der mange tar i bruk kamera for å fange opp dyreliv ute i naturen. Bruk av viltkamera er tillat så lenge det er truffet effektive tiltak som sørger for at det ikke blir tatt bilder av mennesker.

Les mer om kameraovervåking

Regler for bruk av viltkamera