Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert blir ivaretatt. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket. Vi har laget en veileder som forklarer hva dette er, og når og hvordan det skal gjøres.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Aktuelt

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet må opprette personvernombud etter den nye personopplysningsloven? Vi har utviklet en enkel test. Svar ja eller nei på noen få enkle spørsmål, og vi gir deg et klart og tydelig svar tilbake.

Personvernombud eller ikke?

Personvernbloggen

Av Grete Alhaug og Veronica Jarnskjold Buer. NRK Brennpunkt viste 2. mai hvordan pasienter opplever seg misbrukt fordi leger feilrapporter til Helfo for å oppnå økonomisk gevinst, på deres bekostning. Pasienten sitter igjen med en journal som ikke svarer til virkeligheten når det gjelder besøksfrekvens og faktisk helsehjelp som pasienten har fått. Det er den […]

Grete Alhaug

Grete Alhaug

Ledige stillinger

Datatilsynet leiter for tida etter etter juridiske rådgivarar – to faste stillingar og moglegheit for mellombels stilling. Søknadsfristen var 13. april.

Dersom du har søkt på stillinga og vil følge med på status, kan du gjere det på vår statusside.

Ledige stillinger

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter