Ny episode: Åpne kilder og lukket overvåking

- Etterretning i åpne kilder kan hjelpe med å oppdage aktiviteter og sammenhenger som ikke kan oppdages med det blotte øyet, sier FFI-forsker. Lovforslag om å gi PST adgang til å drive overvåking i åpne kilder på internett er bakteppet for en ny episode om personvern og politikk i justissektoren.

Programleder Kari Laumann lar flere gjester komme til orde for å undersøke utfordringer og dilemmaer knyttet til personvern i sektoren nærmere. 

Ny episode: Åpne kilder og lukket overvåking
Ny episode: Åpne kilder og lukket overvåking

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Politipatruljer på nett i form av digitale roBOTar, som skal avdekke mulege overgrep mot barn. Og ein ny type ansiktsgjenkjenning, som skal vere meir personvernvenleg enn eksisterande biometri-metodar. Det er overskriftene til to nye prosjekt plukka ut for Datatilsynets KI-sandkasse.

– Å få utforska prosjektet i sandkassa er i praksis truleg eit vere eller ikkje vere for prosjektet, seier Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen.

Sandkassa ser på ansiktsgjenkjenning og politirobotar

Aktuelt

  • Digitale angrep og personvern

    Alle virksomheter kan utsettes for digitale angrep, men visste du at virksomhetene er ekstra utsatt i høytider slik som i påsken? Vi har laget en ny veiledning der vi beskriver noen vanlige hendelsestyper, og ser på hvordan personvernet kan ivaretas når en virksomhet har blitt utsatt for slike angrep.

  • Overtredelsesgebyr til Argon Medical Devices

    Datatilsynet har vedtatt å ilegge det amerikanske selskapet Argon Medical Devices et overtredelsesgebyr på 2,5 millioner kroner, for brudd på personvernforordningen.

  • Dialog om mer praktisk veiledning

    Datatilsynet ønsker å bli enda bedre til å hjelpe norske virksomheter med å få til et godt operasjonelt personvern. Vi ønsker derfor å få innspill til hvordan vi kan bidra til å gjøre personvernarbeidet lettere, og inviterer til dialog for å få bedre forståelse om hvilke regelverkskrav som oppleves som krevende å etterleve for virksomheter.

Personvernbloggen

Sandbox Experiments: controlled explosions

Dette er et utdrag av et innlegg som ble holdt av Datatilsynets direktør, Line Coll, i EU-parlamentet den 7. mars 2023. Anledningen var et seminar om «EU AI Act», en ny forordning foreslått av EU-kommisjonen for å regulere kunstig intelligens. Coll snakket om erfaringer fra Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens. Innlegget ble holdt på engelsk, […]

Line Coll

Line Coll

Hvordan holde algoritmer i øra?

Kan en algoritme, som skal forutse hjertesvikt, opptre diskriminerende? Og hva kan vi gjøre for å sikre at kunstig intelligens behandler oss rettferdig? Det var sentrale spørsmål i sandkasseprosjektet med Ahus og LDO. Og det var tema for seminaret "Hvordan holde algoritmer i øra?"

Ledige stillinger

Vi har for tiden ikke noen ledige stillinger i Datatilsynet.

Hvis du har søkt på stillinger hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger