Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Personvernombud

Les mer om personvernombudsordningen på vår samleside. Her finner du utfyllende informasjon om hva ordningen går ut på og pliktene et ombud har, registreringsskjema, hvilke kurs og seminar som finnes, samt kontaktinformasjon.

Personvernombud

Personvernbloggen

De nye personvernreglene endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i offentlig sektor. Forrige uke deltok Datatilsynet på NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor. Vi holdt kurs, stod på stand og holdt ulike innlegg. Vårt inntrykk var at de vi traff enten … Les mer

Trude Talberg-Furulund

Trude Talberg-Furulund

Aktuelt

  • Vedtak om reservasjonsrett på Legelisten.no

    Datatilsynet har fattet vedtak om at helsepersonell skal kunne reservere seg fra å bli vurdert på Legelisten.no. Vedtaket innebærer også at Legelisten.no må slette personopplysninger om brukerne av nettsiden. Vedtaket kan påklages.

  • Ni helseforetak er varslet om gebyr

    Datatilsynet har varslet ni helseforetak i Helse Sør-Øst om overtredelsesgebyr på 800 000 kr. Helseforetakene får gebyr for å ikke ha oppfylt pliktene til sikkerhetsledelse, risikovurderinger og tilgangsstyring i forbindelse med tjenesteutsetting av IKT-Drift til utlandet.

  • Politiet får fortsette kameraovervåking i Brumunddal

    Datatilsynet gjennomførte i 2015 kontroll av politiets kameraovervåking i Brumunddal sentrum. Etter kontrollen fattet vi vedtak om å avslutte overvåkingen. Vedtaket ble påklaget og nå har Personvernnemnda behandlet saken. Nemnda gir politiet i Brumunddal medhold i sin klage. Det betyr at de kan fortsette sin kameraovervåking av sentrum.

Ledige stillinger

Datatilsynet søker for tiden to engasjerte studentmedarbeidere til vår juridiske veiledningstjeneste en til to faste dager i uken. Søknadsfristen er 24. november 2017. Se stillingsutlysning nedenfor. 

Tidligere i høst har vi utlyst flere stillinger. Søknadsfristen på disse er passert, men dersom du har søkt og vil følge med på status, kan du gjøre det på vår statusside.

Ledige stillinger

Utlysning av konkurranse - Innebygd personvern i praksis

Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller et system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å delta. Vi ser for oss løsninger med funksjoner som for eksempel ivaretar retten til innsyn, informasjon og retting eller som sørger for at personopplysninger slettes når de ikke lenger trengs. Påmeldingsfristen er 1. desember 2017.

Utlysning av konkurranse - Innebygd personvern i praksis