Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Har dere oppdaget et brudd på rutinene?

Her kan du varsle Datatilsynet dersom det har skjedd en uautorisert utlevering av personopplysninger. 

Aktuelt

  • Personvern ved kjøp av ny bil

    Moderne biler lagrer og behandler store mengder opplysninger. Noen av dem er personopplysninger. Det er svært viktig at bilkjøpere er kjent med, og godtar en slik innsamling. Nå er det utformet et skjema som kan bedre dette.

  • Reklameskilt med kamerateknologi

    Reklameskilt kan nå analysere kjønn, alder og ansiktsuttrykk til forbipasserende. Deretter kan reklamen tilpasses hver enkelt. Spørsmålet er om en slik bruk av teknologi vil være lovlig?

  • Mange må melde avvik etter stor datalekkasje

    Flere medier har de siste dagene beskrevet at norske virksomheters sensitive persondata har vært tilgjengelige i søkemotorer. Virksomhetene som er rammet må melde fra til Datatilsynet.

Personvern på arbeidsplassen

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Og hvilke rettigheter har de ansatte?

Personvern på arbeidsplassen

Personvernbloggen

I september 2016 la det såkalte Lysne II-utvalget fram sitt forslag til digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalgets medlemmer deltok aktivt debatten og argumenterte for forslaget sitt. Mer overraskende er det at utvalgets medlemmer ikke har kommentert forslag i lys av den … Les mer

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon