Deling av bilder i sommer

Sommeren er her, og mange av oss kommer til å ta bilder av både store og små for å fange stemningen. I farten kan det kanskje være lett å glemme at bilder der personer kan kjennes igjen er personopplysninger, og at vi da må spørre om lov før vi deler dem. Bilder fra stranden med både lettkledde barn og andre, bør du for eksempel være ekstra varsom med å dele.

En god huskeregler er derfor å alltid spørre før du deler, eller la være å dele bilder der du er usikker. Det er bedre å dele for lite enn for mye.

Ha en strålende og personvernvennlig sommer!

Deling av bilder i sommer
Deling av bilder i sommer

Ledig stilling som informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Vi søker en informasjonssikkerhetsleder som også skal være ansvarlig for personopplysningssikkerheten i våre interne systemer. Hos oss vil du få gleden av å jobbe med informasjonssikkerhet og personvern på en arbeidsplass sentralt i Oslo hvor andre ansatte også har stor interesse og faglig kompetanse innenfor disse fagområdene. Søknadsfrist: 22.august 2021

Ledig stilling som informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Personvernbloggen

En personvernguide til Arendalsuka 2021

Etter et års ufrivillig koronapause er tiden igjen inne for en fysisk Arendalsuke. Også i år er Datatilsynet aktivt tilstede, både med egne arrangementer og deltagelse i andres. Vi skal diskutere personvern og klima, personvern i skolen, kommersiell overvåkning, politiets overvåkning, personvern og helse, og hvordan personvern og innovasjon kan spille sammen. Dette viser med […]

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Podkast: Sikkerhetsalibiet

Stoler du på kunstig intelligens? Og kan du være sikker på at KI som har sikkerhet som formål, egentlig er sikker å bruke? Tillit og transparens er tema i den ferskeste episoden av SandKasten, der vi tar for oss sandkasseprosjektet til Secure Practice.

Podkast: Sikkerhetsalibiet

Aktuelt

  • Lukker IB-saken

    I fjor så Datatilsynet på karaktersettingen ved IB-linjene i den videregående skolen. Mange opplevde å få karakterer basert på andre elevers prestasjoner. Datatilsynet varslet vedtak som førte til at IB gjorde endringer. Nå avsluttes saken.

  • Høringssvar til "Norge mot 2025"

    Datatilsynet er positive til flere av anbefalingene i utredningen som handler om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Vi savner likevel en diskusjon av utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet ved hjemmekontor.

  • Høringssvar om forslag til ny grenseforskrift

    Etter Datatilsynets syn er ikke rammene i departementets forslag tilstrekkelig klare. Vi savner også en grundigere redegjørelse for kontrollmekanismene.

Ny søknadsrunde i sandkassa

15. september er fristen for dere som vil bli med i neste runde med sandkasseutforskning. I sandkassa samarbeider juridisk og teknologisk kompetanse fra Datatilsynet med KI-utviklere for å finne personvernvennlige løsninger. Så her kan du få svar på spørsmålene og forhåpentligvis løsninger på problemene deres. 

Ny søknadsrunde i sandkassa

Personvern og nettvett for barn og unge

Vet barn og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern? Og vet de hvilke rettigheter de har?

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet har i flere år drevet nettressursen dubestemmer.no sammen. Der kan særlig elever og lærere, men også andre, lære om personvern og digital dømmekraft gjennom fakta, filmer, historier fra virkeligheten og diskusjonsoppgaver. Nå er en mer brukervennlig versjon av ressursen relansert, med masse nytt innhold.

Personvern og nettvett for barn og unge