Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter

Ledige stillinger

Datatilsynet leiter for tida etter ein webansvarleg til kommunikasjonsavdelinga. Stillinga inneber spanande prosjektleiaransvar framover.

Søknadsfristen er 6. mars.

Ledige stillinger

Arrangement

Under arrangementet vil det være en innledning om innebygd personvern, prisutdeling og presentasjon av vinneren. Meld deg på hvis du er nysgjerrig på hva innebygd personvern er og hvordan det kan brukes i praksis. Arrangementet strømmes i sanntid.

5.
mar
2018

Personvernbloggen

I en kronikk på Ytring beskylder Morten Goodwin Datatilsynet for å være en bremsekloss for bruken av kunstig intelligens, at folk vil ofre personvernet sitt for bedre helsetjenester og at det digitale Norge bør få like stor tilgang på data … Les mer

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet må opprette personvernombud etter den nye personopplysningsloven? Vi har utviklet en enkel test. Svar ja eller nei på noen få enkle spørsmål, og vi gir deg et klart og tydelig svar tilbake.

Personvernombud eller ikke?

Aktuelt

  • Kritisk til mangelfull utredning av nytt inngripende drapsregister

    Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å opprette et register over drap og vold med dødelig utgang. Registeret blir svært inngripende for personvernet til de registrerte gjerningspersonene, avdøde og deres pårørende. Lovforslaget tar utgangspunkt i dagens personvernregelverk uten å ta høyde for at Norge fra mai 2018 får nye personvernregler. Vi mener registeret ikke er godt nok utredet til at Stortinget kan ta stilling til om det bør etableres.

  • Lansering av fintech-rapport

    Finanssektoren er i rask endring. Opplysninger om vår privatøkonomi vil i tiden fremover bli behandlet på nye måter og til nye formål, samt av nye og flere aktører enn i dag. Vi har skrevet en rapport som ser på hvordan endringene i finanssektoren vil påvirke personvernet. Den ble lansert på et arrangement hos Evry den 7. februar 2018. 

  • Personvern - tilstand og trender 2018

    Hvordan blir våre personopplysninger tatt vare på og hvem kan vi egentlig stole på? Teknologirådet og Datatilsynet markerte den internasjonale personverndagen med frokostseminar og lansering av rapport.