Podkast: Når akutten forventer deg

Noen steder vil du helst ikke være stamgjest. For eksempel på sykehusakutten. Nå vil Helse Bergen bruke kunstig intelligens til å peke ut hvem som har økt risiko for rask retur til sykesengen. Og i sandkassa har de utforsket om det er mulig med personvernet i behold.

Podkast: Når akutten forventer deg
Podkast: Når akutten forventer deg

Ny sluttrapport fra sandkassa

Med kunstig intelligens er det mulig å peke ut hvilke pasienter som står i fare for å komme kjapt i retur til sykehuset. Et slikt verktøy kan spare pasienter (og samfunnet) for unødige innleggelser. I sandkassa har Helse Bergen HF og Datatilsynet utforsket hvordan et slikt verktøy kan være i tråd med personvernregelverket. 

Ny sluttrapport fra sandkassa

Aktuelt

  • PST og lagring av data fra nett

    Regjeringen foreslår å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hjemmel til å lagre data fra åpne kilder på nett for å levere analyser og etterretningsvurderinger.

  • Varsel om vedtak om forbud til SSB

    Datatilsynet har gitt Statistisk sentralbyrå et varsel om vedtak som innebærer et forbud mot deres planlagte innsamling av data om den norske befolkningens dagligvarekjøp (bongdata).

  • Apper under Qatar-VM

    Alle som reiser til Qatar for å følge fotball-VM, kan bli bedt om å laste ned to qatarske apper. Appene kan potensielt brukes til å overvåke de tilreisende. Vi har laget noen råd om hva du kan gjøre i denne situasjonen.

Personvernbloggen

Digital masseovervåking

Forslaget til ny etterretningslov vil begrense vår frihet og vårt demokrati. Den må endres. Dette innlegget ble først publisert i NRK Ytring 25.10.2022. Innlegget er skrevet av juridisk senirorådgiver Jan Henrik Mjønes Nielsen og direktør Line Coll i Datatilsynet. I debatten på NRK Ytring mellom forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Tekna spørres det om det foreslåtte systemet for avdekking […]

Jan Henrik Mjønes Nielsen

Jan Henrik Mjønes Nielsen

Ledige stillinger

Vi har for tiden ikke noen ledige stillinger i Datatilsynet.

Hvis du har søkt på stillinger hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger

Rapporten fra Personvernkommisjonen er klar

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen rapporten sin til regjeringen ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Rapporten trekker frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

Rapporten fra Personvernkommisjonen er klar

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet er når ein arbeidstakar seier frå om eit kritikkverdig forhold på eigen arbeidsplass. Kva som er kritikkverdige forhold er definert i arbeidsmiljølova. Vi har laga utfyllande rettleiing om korleis arbeidsgivaren kan handtere varsling og personvern.

Varsling i arbeidslivet