Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Hva betyr de nye personvernreglene for deg?

De nye reglene er gode nyheter for hver enkelt av oss. De skal gi oss sterkere rettigheter og bedre oversikt og kontroll over våre egne opplysninger. Vi har laget noen korte veiledere som oppsummerer hva de nye personvernreglene betyr for hver enkelt av oss. De er laget for trykk, men kan lastes ned i pdf her.

Hva betyr de nye personvernreglene for deg?

Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven som er vedtatt i Norge er fremdeles ikke trådt i kraft (skjer tidligst i juli), men nå er delen med nasjonale tilpasninger tilgjengelig på lovdata.no. 

Her finner dere personopplysningsloven med nasjonale tilpasninger (lovdata.no)

Her finner dere delen med hele personvernforordningen (Fortalen kommer imidlertid først, så dere må skrolle et stykke ned før dere finner Artikkel 1)

Den offisielle personvernforordningen - General Data Protection Regulation (engelsk, pdf)

Personvernbloggen

Hvis du har tatt turen innom nettsiden til New York Times de siste ukene, har du kanskje lagt merke til at annonsene er borte. Annonsen for bilpakken på Color Line og andre reklamer som pleier å følge deg rundt på nettet, finnes ikke lengre ved siden av artikkelen om Trumps siste utspill. Har du forsøkt […]

Catharina Nes

Catharina Nes

Aktuelt

  • Samtykke til nyhetsbrev og epostlister

    Vi får for tiden mange spørsmål fra virksomheter om hvilke krav det nye personvernregelverket stiller til nyhetsbrev og samtykke, og fra privatpersoner om hvorfor de får så mange henvendelser om å gi samtykke. Må man ha samtykke for å sende et nyhetsbrev? Er samtykker som er gitt tidligere fremdeles gyldige?

  • Møt oss på Egertorget 24. mai!

    Stortinget har nå vedtatt den nye personopplysningsloven. Datatilsynet rigger derfor til stand, og skal prøve å svare på alle spørsmål du måtte ha om personvern, plikter og rettigheter etter de nye personvernreglene.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert blir ivaretatt. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket. Vi har laget en veileder som forklarer hva dette er, og når og hvordan det skal gjøres.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet må opprette personvernombud etter den nye personopplysningsloven? Vi har utviklet en enkel test. Svar ja eller nei på noen få enkle spørsmål, og vi gir deg et klart og tydelig svar tilbake.

Personvernombud eller ikke?

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter