Forevige sommerøyeblikket? Regler for bilder av barn

Sommeren er høysesong for å ta og dele bilder av seg selv, familie og venner. Men hvordan var reglene for bilder av barn igjen? Vi går gjennom reglene og prøver å komme med gode råd og utfyllende informasjon.  

Forevige sommerøyeblikket? Regler for bilder av barn
Forevige sommerøyeblikket? Regler for bilder av barn

Aktuelt

  • Politiet hadde loven på sin side

    I kjølvannet av en mediesak i mars, der det ble hevdet at Øst politidistrikt hadde et register over personer med rom-bakgrunn, valgte Datatilsynet å undersøke saken nærmere. Etter både tilsyn og skriftlige redegjørelser, er vurderingen at Øst politidistrikt ikke har brutt personvernregelverket.

  • Sommerkampanje om kameraovervåking på arbeidsplassen

    Datatilsynet har mottatt flere tips om kameraovervåking på arbeidsplassen. Basert på dette har vi nå sendt ut brev med veiledning til en rekke bedrifter om reglene for kameraovervåking.

  • Høringssvar om barnevernloven og nasjonalt barnevernregister

    Datatilsynet har gitt høringssvar til forslag om endringer i barnevernloven. Høringssvaret fokuserer på etablering av et nasjonalt barnevernregister og innsyn i barnets digitale kommunikasjon. Vi er kritiske til deler av forslaget.

Felles nordisk veiledning om barns personvern i online spill

Online spill kan åpne for læring og positive opplevelser, men det aktualiserer også en rekke personvernproblemstillinger. De nordiske datatilsynsmyndighetene har nå laget en felles veiledning med noen prinsipper som spillutviklere må være oppmerksomme på.

Barn og gaming

Datatilsynets årsrapport for 2023

I årsrapporten kan du lese om hva vi jobbet med i Datatilsynet i 2023, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Den gir en oversikt over de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med, samt sentrale tall og trender. 

Illustrasjon av KI og personvern

KI-forordningen på 1-2-30 minutter

KI-forordninga, også kjent som AI Act, er ein stor snakkis. Endeleg får vi regulering av kunstig intelligens. Men kva seier eigentleg desse reglane og korleis treff dei oss? Vi har publisert et videoforedrag der vi går gjennom blant annet dette.

Illustrasjon av datamaskiner

Strategi for arbeidet med kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) er på full fart inn i alle norske virksomheter og vil påvirke samfunnet vårt i årene fremover. Vi har laget en egen strategi for det interne og eksterne arbeidet vårt med KI. 

Illustrasjon av kunstig intelligens

Podkast: Smart grep mot overgrep

Overgripere bruker digitale arenaer til å komme i kontakt med, og groome, potensielle ofre, med mindre risiko for å bli tatt. Det gjør seksuell utnyttelse og overgrep mot mindreårige til et voksende samfunnsproblem.

I denne podkasten får du høre hvordan Politihøgskolen vil bruke kunstig intelligens til å avsløre de av oss på nettet som har onde hensikter. 

Podkast: Smart grep mot overgrep