Ny podkastserie: Pølser og personvernpolitikk

Den tyske attenhundretalls-politikeren Otto van Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, vil aldri mer få en god natts søvn. En ny podkastserie fra Datatilsynet tar likevel sjansen på å utforske forholdet mellom politikk og personvern nærmere.

Programleder Kari Laumann har invitert flere gjester for å utforske hvordan en nasjonal personvernpolitikk kan bidra til å møte utfordringene vi står overfor.

Ny podkastserie: Pølser og personvernpolitikk
Ny podkastserie: Pølser og personvernpolitikk

Personvernbloggen

Den personvernpolitiske vendingen

Denne teksten er deler av et innlegg jeg holdt under Personverndagen 2023: Neste generasjons personvern (datatilsynet.no). Personvern er en individfokusert rettighet. Personvernforordningen gir enkeltindivider rettigheter og pålegger virksomheter plikter for å møte disse. Den regulerer maktforholdet mellom staten og private selskaper på den ene siden og enkeltindividet på den andre. Samtidig er personvern en kollektiv […]

Line Coll

Line Coll

Aktuelt

Se i opptak: Personverndagen 2023

Behovet for en nasjonal personvernpolitikk i møtet med neste generasjons internett, stod på agendaen når vi sammen med Teknologirådet markerte den internasjonale personverndagen med et frokostseminar den 27. januar.

Vi har nå publisert opptaket fra arrangementet som varte i 1,5 time.

Se i opptak: Personverndagen 2023

Ledige stillinger

Vi har for tiden ikke noen ledige stillinger i Datatilsynet.

Hvis du har søkt på stillinger hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger

Ny sluttrapport fra sandkassa

En digital arkivmedarbeider, DAM, skal hjelpe saksbehandlere i offentlig sektor med å journalføre og arkivere dokumentasjon som blir sendt på e-post. Håpet er å sikre riktig og viktig arkivering.

Men hvor automatisert kan prosessen gjøres, uten at det går ut over personvernet? Nå er sluttrapporten klar fra Simplifai-prosjektet.

Ny sluttrapport fra sandkassa

Rapporten fra Personvernkommisjonen

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen rapporten sin til regjeringen ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Rapporten trekker frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

Rapporten fra Personvernkommisjonen