Ny episode: Forbruker - men til hvilken pris?

Hva er en digital forbruker og hva slags utfordringer står de overfor i 2023? Episode 3 i vår serie om politikk og personvern utforsker forbrukerens ferd i det store og komplekse digitale universet, og spør om politikken kan avlaste og hjelpe oss i forbrukerrollen på internett.

Programleder Kari Laumann har invitert flere gjester, og utfordrer: Hvordan kan vi egentlig styre forbrukervernet og personvernet i riktig retning?

Ny episode: Forbruker - men til hvilken pris?
Ny episode: Forbruker - men til hvilken pris?

Personvernbloggen

Sandbox Experiments: controlled explosions

Dette er et utdrag av et innlegg som ble holdt av Datatilsynets direktør, Line Coll, i EU-parlamentet den 7. mars 2023. Anledningen var et seminar om «EU AI Act», en ny forordning foreslått av EU-kommisjonen for å regulere kunstig intelligens. Coll snakket om erfaringer fra Datatilsynets sandkasse for kunstig intelligens. Innlegget ble holdt på engelsk, […]

Line Coll

Line Coll

Aktuelt

  • Overtredelsesgebyr til Argon Medical Devices

    Datatilsynet har vedtatt å ilegge det amerikanske selskapet Argon Medical Devices et overtredelsesgebyr på 2,5 millioner kroner, for brudd på personvernforordningen.

  • Dialog om mer praktisk veiledning

    Datatilsynet ønsker å bli enda bedre til å hjelpe norske virksomheter med å få til et godt operasjonelt personvern. Vi ønsker derfor å få innspill til hvordan vi kan bidra til å gjøre personvernarbeidet lettere, og inviterer til dialog for å få bedre forståelse om hvilke regelverkskrav som oppleves som krevende å etterleve for virksomheter.

  • Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS)

    Stortinget har vedtatt endringer i SIS-loven for å gjennomføre tre EU-forordninger om SIS. Endringene trer i kraft i dag, 7. mars 2023, på samme tidspunkt som forordningene trer i kraft i medlemsstatene i Schengen-samarbeidet.

Hvordan holde algoritmer i øra?

Kan en algoritme, som skal forutse hjertesvikt, opptre diskriminerende? Og hva kan vi gjøre for å sikre at kunstig intelligens behandler oss rettferdig? Det var sentrale spørsmål i sandkasseprosjektet med Ahus og LDO. Og det var tema for seminaret "Hvordan holde algoritmer i øra?"

Ledige stillinger

Vi har for tiden ikke noen ledige stillinger i Datatilsynet.

Hvis du har søkt på stillinger hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger