Microdata.no vant personvernpris

Vinneren av Datatilsynets pris "Innebygd personvern i praksis 2018" ble microdata.no – en tjeneste som fjerner personvernrisikoen ved forskning på mikrodata, samtidig som forskerne får raskere og langt rimeligere tilgang til dataene. Det ble også delt ut en studentpris til fem studenter fra Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Microdata.no vant personvernpris
Microdata.no vant personvernpris

Aktuelt

  • Felles løft for informasjonssikkerheten i skolesektoren

    Datatilsynet samlet onsdag 20. mars en rekke private og offentlige aktører til en prat om utfordringer knyttet til sikringen av personopplysninger i skolen. Målet var å diskutere hvordan vi kan heve bevisstheten om viktigheten av god informasjonssikkerhet, samt å enes om noen konkrete tiltak vi kan jobbe sammen med i tiden fremover.

  • Endelig vedtak om gebyr til Bergen kommune

    Datatilsynet har sendt endelig vedtak til Bergen kommune om et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner. Tilsynet har vurdert at personopplysningssikkerheten i datasystemene som blir brukt i grunnskolen i kommunen har vært mangelfull.

  • Varsel om gebyr til Tolldirektoratet

    Datatilsynet har i dag varslet Tolldirektoratet om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

Datatilsynets årsrapport for 2018

I årsrapporten kan du se tall og tendenser fra virksomheten vår for 2018. Du kan også lese om hva som preget året på personvernfeltet, og hvilke utfordringer vi ser fremover.

Datatilsynets årsrapport for 2018

Lurer du på om du har plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?

Vi har tidligere laget en veileder om hvordan man gjennomfører en vurdering av personvernkonsekvenser (også kalt DPIA). Der har vi nå også publisert en liste over en del aktiviteter som alltid vil kreve at det gjennomføres en DPIA før behandlingen settes igang.

Lurer du på om du har plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?

Ledige stillinger

Har du søkt på en stilling hos oss? Følg med på oppdateringer på vår statusside.

Ledige stillinger

Personvernbloggen

Morten Goodwin skriver at Kina vil vinne det digitale kappløpet fordi manglende personvern gir Kina store fordeler. Han mener at det trolig ikke vil bli noen norske algoritmer fordi norske forskere ikke har tilgang til data. Datatilsynet mener Goodwin ikke treffer helt i sin argumentasjon. La oss først avklare en viktig detalj: Norske forskere har […]

Christine Dalebø Gjerdevik

Christine Dalebø Gjerdevik

Personvernombud

Ordningen med personvernombud er obligatorisk for de fleste offentlige myndigheter og organer, men også for mange virksomheter innen privat sektor. Alle kan også opprette personvernombud på frivillig basis.

Personvernombud

Visste du at...?

Med ny personopplysningslov har du fått flere rettigheter for å kunne verne om og ha bedre oversikt over personopplysningene dine. Vi har samlet alle rettighetene du har på en egen side.

Visste du at...?

Redusert tilgjengelighet

På grunn av stor pågang av henvendelser, er det noe lenger svartid på epost enn normalt. Kanskje du kan finne svar på spørsmålene dine her på nettsiden vår?

Dersom du har spørsmål om en henvendelse er mottatt, hvem som er saksbehandler, eller ønsker innsyn i dokumenter, kan du sende epost til

Journalister kan ringe vår pressetelefon på 22 39 69 64.

Redusert tilgjengelighet