Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Møt oss på Egertorget 24. mai!

Stortinget har nå vedtatt den nye personopplysningsloven. Datatilsynet rigger derfor til stand, og skal prøve å svare på alle spørsmål du måtte ha om personvern, plikter og rettigheter etter de nye personvernreglene.

Velkommen til en personvernprat!

Møt oss på Egertorget 24. mai!

Aktuelt

  • Datatilsynet har fått personvernombud

    Stian D. Kringlebotn er utnevnt til personvernombud i Datatilsynet.

    - Det nye personvernregelverket krever at alle offentlige virksomheter oppretter ombud, og vi er svært fornøyde med at Stian nå er på plass i rollen, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert blir ivaretatt. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket. Vi har laget en veileder som forklarer hva dette er, og når og hvordan det skal gjøres.

Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet må opprette personvernombud etter den nye personopplysningsloven? Vi har utviklet en enkel test. Svar ja eller nei på noen få enkle spørsmål, og vi gir deg et klart og tydelig svar tilbake.

Personvernombud eller ikke?

Personvernbloggen

Av Grete Alhaug og Veronica Jarnskjold Buer. NRK Brennpunkt viste 2. mai hvordan pasienter opplever seg misbrukt fordi leger feilrapporter til Helfo for å oppnå økonomisk gevinst, på deres bekostning. Pasienten sitter igjen med en journal som ikke svarer til virkeligheten når det gjelder besøksfrekvens og faktisk helsehjelp som pasienten har fått. Det er den […]

Grete Alhaug

Grete Alhaug

Ledige stillinger

Datatilsynet leiter for tida etter etter juridiske rådgivarar – to faste stillingar og moglegheit for mellombels stilling. Søknadsfristen var 13. april.

Dersom du har søkt på stillinga og vil følge med på status, kan du gjere det på vår statusside.

Ledige stillinger

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter