Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018.

Hva er de viktigste endringene som kommer, og hva bør alle virksomheter gjøre allerede nå?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

Ny personopplysningslov og innlemmelse i EØS-avtalen

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen. Forordningen ble vedtatt i april 2016, og begynner å gjelde i EUs medlemsland 25. mai 2018.

Stortinget er varslet om at det vil fremmes en proposisjon om ny personopplysningslov i april 2018, og Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med sikte på å fremme proposisjonen så raskt som mulig.

Departementet har mer informasjon om dette på sine nettsider

Datatilsynets årsmelding for 2017

I denne årsmeldingen kan du lese om hva som preget året som gikk på personvernfeltet, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi jobbet med.

Datatilsynets årsrapportering for 2017 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er også klar og kan lastes ned.

Datatilsynets årsmelding for 2017

Kurs om personvern og nytt regelverk

I april arrangerer Datatilsynet to dagskurs om personvern og nytt regelverk. Kursene egner seg spesielt godt for personvernombud, men de er åpne også for andre - for eksempel ledere som jobber med personvern.

Kurs om personvern og nytt regelverk

Aktuelt

Personvernbloggen

Regjeringen la i juni 2017 frem stortingsmeldingen IKT-sikkerhet – Et felles ansvar. For å følge opp denne er det satt i gang et arbeid med en ny nasjonal strategi, med tilhørende handlingsplaner. Disse skal erstatte Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og … Les mer

Gullik Gundersen

Gullik Gundersen

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet må opprette personvernombud etter den nye personopplysningsloven? Vi har utviklet en enkel test. Svar ja eller nei på noen få enkle spørsmål, og vi gir deg et klart og tydelig svar tilbake.

Personvernombud eller ikke?

Startpakke for nye virksomheter

Du skal starte en ny virksomhet. Hva må du gjøre for å ta vare på personopplysningene til kundene eller brukerne, og dine egne ansatte? Vi har oppsummert noen tips til hvordan du kan ta tak i dette når du starter opp en virksomhet.

Startpakke for nye virksomheter

Ledige stillinger

Datatilsynet leiter for tida etter ein webansvarleg til kommunikasjonsavdelinga. Søknadsfristen gjekk ut 6. mars.

Dersom du har søkt på stillinga og vil følge med på status, kan du gjere det på vår statusside.

Ledige stillinger