Webinar: Kunsten å lære av data du ikke har

Kan føderert læring være løsningen, der datadeling er vanskelig? Datatilsynets sandkasse har studert og vurdert farer og fordeler i et prosjekt, som vil bruke føderert læring i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Nå er rapporten klar, og sammen med Finansforbundet inviterer vi til webinar om kunstig intelligens i finanssektoren tirsdag 25. oktober kl. 09-10.

Webinar: Kunsten å lære av data du ikke har
Webinar: Kunsten å lære av data du ikke har

Ledige stillinger

Vi leter for tiden etter studentmedarbeidere for tiltredelse i desember / januar. Vi ønsker deg som er ferdig med tredje året på master i rettsvitenskap, eller som holder på med utdannelse innen forvaltningsinformatikk, informasjonssikkerhet eller annet relevant innen teknologi. Du bør ha mer enn ett år igjen på studiet.

Hvis du har søkt på stilling hos oss og lurer på status, kan du sjekke det på statussiden vår.

Ledige stillinger

Aktuelt

  • Sikkerhetsmåneden 2022

    Med høsten kommer sikkerhetsmåneden, og de fleste virksomheter har for lengst planlagt interne arrangementer der informasjonssikkerhet har fokus.

  • Digdir, DFØ og Datatilsynet følger opp veileder

    Datatilsynet hadde et dialogmøte med Digdir og DFØ den 27. september. Møtet gjaldt deres veiledning om bruk av skytjenester etter Schrems II. Bakgrunnen er forskjellige syn på enkelte punkter.

  • Ingen uavhengig forhåndskontroll av tilrettelagt innhenting

    Forsvarsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om justeringer i etterretningstjenesteloven § 7-3. Vi har nå sendt inn vårt høringssvar.

Rapporten fra Personvernkommisjonen er klar

Mandag 26. september leverte Personvernkommisjonen rapporten sin til regjeringen ved kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Rapporten trekker frem den gjennomgående tendensen til at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og kommisjonen etterlyser en nasjonal personvernpolitikk.

Rapporten fra Personvernkommisjonen er klar

Hva er reglene for bruk av viltkamera?

Høsten er en tid der mange tar i bruk kamera for å fange opp dyreliv ute i naturen. Bruk av viltkamera er tillat så lenge det er truffet effektive tiltak som sørger for at det ikke blir tatt bilder av mennesker.

Nettsaken vår oppsummerer kort og greit reglene for bruk av viltkamera. 

Hva er reglene for bruk av viltkamera?

Varsling i arbeidslivet

Varsling i arbeidslivet er når ein arbeidstakar seier frå om eit kritikkverdig forhold på eigen arbeidsplass. Kva som er kritikkverdige forhold er definert i arbeidsmiljølova. Vi har laga utfyllande rettleiing om korleis arbeidsgivaren kan handtere varsling og personvern.

Varsling i arbeidslivet

Personvernbloggen

Hvor er norske politikere?

Tekgigantenes algoritmer påvirker hvem vi snakker med, hvilken informasjon vi får og hvilke valg vi tar. Våre rettigheter og demokratiske verdier er i ferd med å outsources til amerikanske og kinesiske selskaper. Skal vi bare sitte og se på? (Dette innlegget er skrevet av Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, Ingrid Westgaard Stolpestad, politisk rådgiver […]

Tobias Judin

Tobias Judin