Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast

Pandemi og personvern

Håndteringen av en smittsom og dødelig pandemi møter vanskelige dilemmaer og avveininger når liv og helse settes opp mot den enkeltes interesse i personvern. Hvordan har egentlig håndteringen av korona påvirket, og vil fortsette å påvirke, nordmenns personvern? 

Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast
Personvernpodden - Datatilsynets egen podkast

Aktuelt

  • Debatt om elevenes personvern - hvem tar ansvar?

    Etter at Arendalsuka ble avlyst, mistet vi årets største møteplass for politikk, organisasjons- og næringsliv. DN lager derfor en alternativ arena 11.-13. august for debatt og viktige samtaler. Datatilsynet deltar med en egen sesjon om elevers personvern. 

  • Krav om redegjørelse til Universitetssykehuset Nord-Norge

    Datatilsynet mottok i mai 2020 en melding om brudd på personopplysningssikkerheten (avviksmelding) fra Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) der vi ble. Vi ble da varslet om at det ved publisering av postlister hadde blitt lagt ut feil dokument, og har nå bedt om en redegjørelse.

  • Krav om redegjørelse til Oslo Universitetssykehus

    Datatilsynet har send krav om redegjørelse til Oslo Universitetssykehus HF (OUS) i forbindelse med at taushetsbelagte opplysninger om pasienter skal ha vært offentligjort via offentlig postjournal over en periode på tre år.

Ledige stillinger og status

Datatilsynet står midt i en spennende digitaliseringsprosess. Vi søker nå en seksjonsleder for intern IKT og digitalisering. Du vil spille en nøkkelrolle i å lede og videreutvikle Datatilsynets IKT-portefølje og infrastruktur i takt med krav til digitalisering i offentlig sektor. Søknadsfristen er 3. august.

Ledige stillinger og status

Personvernbloggen

Pandemi og personvern

I en tid hvor pandemier dominerer folks bevissthet har personvern aldri vært mer aktuelt. Følg med på vår bloggserie om pandemi og personvern til høsten. Da de siste dagene av 2019 ebbet ut og vi entret et nytt tiår, kunne vi se tilbake på et år hvor personvern hadde inntatt en sentral plass i nyhetsstrømmene, […]

Dag Mostuen Grytli

Dag Mostuen Grytli

Korona og personvern

Datatilsynet mottar mange henvendelser om korona og personvern. Vi har derfor laget en egen side hvor vi har samlet all informasjon om relevant regelverk og råd som kan være til hjelp. Siden oppdateres fortløpende.

Korona og personvern

Åpningstider

Datatilsynet har for tiden noe begrenset åpningstid på sentralbordet, og ansatte har i hovedsak hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen. 

Våre åpningstider er for tiden:

Sentralbordet
mandag-fredag fra kl. 10.00 til 14.00

Veiledningstelefonen 
mandag fra kl. 11.30 til 14.00
tirsdag fra kl. 09.00 til 11.30
onsdag fra kl. 9.00 til 11.30
torsdag fra kl. 9.00 til 11.30