Varsel om gebyr til Oslo kommune

Datatilsynet har sendt varsel til Oslo kommune Utdanningsetaten om et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner. Varselet gjelder brudd på personopplysningssikkerheten i mobilapplikasjonen Skolemelding, en meldingsapp utviklet for bruk i Osloskolen.

Varsel om gebyr til Oslo kommune
Varsel om gebyr til Oslo kommune

Aktuelt

  • Nei til elevregister

    I 2017 sette regjeringa ned eit utval som skulle sjå på skilnaden mellom kjønn i skuleprestasjonar og utdanningsløp, samt foreslå tiltak for å motverke slike skilnadar. No er utgreiinga komen, men Datatilsynet meiner forslaget om å etablere eit nasjonalt elevregister er dårleg fundert og at det har personvernkonsekvensar som langt overskrid ei eventuell nytte.

  • Kontroll med sentrale helseregistre

    Datatilsynet har gjennomført brevlige kontroller med en rekke sentrale helseregistre. Vi hadde særlig fokus på virksomhetens internkontroll, informasjonssikkerhetstiltak og de registrertes rettigheter.

Ledige stillinger

I løpet av sommeren skal vi opprette nye seksjoner internt i Datatilsynet, og vi søker nå etter ledere til disse. Vi ser etter deg som ønsker en spennende, interessant og sentral stilling i et inspirerende og svært hyggelig arbeidsmiljø.

Ledige stillinger

Personvernbloggen

Tenk deg at virksomheter bestemte selv hvilke personopplysninger de kunne behandle. La oss for eksempel si at de digitale tjenestene du bruker hver dag, plutselig skrev inn i vilkårene sine at de vil spore deg overalt alltid, og så måtte du bare finne deg i det. Høres det rettferdig ut? Noen virksomheter har faktisk tatt […]

Tobias Judin

Tobias Judin

Personvernombud

Ordningen med personvernombud er obligatorisk for de fleste offentlige myndigheter og organer, men også for mange virksomheter innen privat sektor. Alle kan også opprette personvernombud på frivillig basis.

Personvernombud

Visste du at...?

Med ny personopplysningslov har du fått flere rettigheter for å kunne verne om og ha bedre oversikt over personopplysningene dine. Vi har samlet alle rettighetene du har på en egen side.

Visste du at...?

Redusert tilgjengelighet

På grunn av stor pågang av henvendelser, er det noe svartid på epost. Kanskje du kan finne svar på spørsmålene dine her på nettsiden vår for å slippe å vente?

Dersom du har spørsmål om en henvendelse er mottatt, hvem som er saksbehandler, eller ønsker innsyn i dokumenter, kan du sende epost til

Journalister kan ringe vår pressetelefon på 22 39 69 64.

Redusert tilgjengelighet

Lurer du på om du har plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?

Vi har tidligere laget en veileder om hvordan man gjennomfører en vurdering av personvernkonsekvenser (også kalt DPIA). Der har vi nå også publisert en liste over en del aktiviteter som alltid vil kreve at det gjennomføres en DPIA før behandlingen settes igang.

Lurer du på om du har plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?