20 søkte på sandkassa

Da søknadsfristen for femte runde i Datatilsynets regulatoriske sandkasse tikket ut 1. november, hadde det kommet inn 20 søknader fra forskjellige innovasjonsprosjekter med ønske om å utforske personvernutfordringer. 

hallstein_300x300.jpg- Vi er godt fornøyde med søkerbunken. Her er det mange svært spennende prosjekter. Flere enn vi kan ta opp i sandkassa i denne omgang, men vi vil etter beste evne prøve å hjelpe så mange som mulig av dem i en eller annen form, sier programleder Hallstein Husand.

Femte runde

Så langt har 12 prosjekter fått testet ut sandkassemetoden som veiledningstiltak. Ti rapporter proppfulle av kunnskap om KI og vurderinger i relativt upløyd juridisk mark er publisert. De to prosjektene i fjerde runde er helt i sluttfasen, og rapportene derfra er forhåpentligvis klare for publisering rett over nyttår.

Les mer om de pågående sandkasseprosjektene.

Se rapportene fra de ferdigstilte sandkasseprosjektene.

Så da er det plass for nye prosjekter i sandkassa i januar. I løpet av november skal opptakskomiteen velge ut 3-4 av de 20 mottatte søknadene.

- Nøyaktig hvor mange prosjekter vi har kapasitet til i denne omgang, kommer litt an på kompleksiteten i prosjektene. Uansett, i desember skal vi kunngjøre hvilke det blir, sier Husand.

Spennende spenn

Søkerbunken ser ved første øyekast ut til å gi et temmelig representativt utvalg fra norsk Ki og digitalisering.

Det er 14 søkere fra private aktører og seks fra offentlig sektor. 6-7 av søkerne er ferske oppstartsbedrifter, noen så ferske at firma faktisk ikke er registrert ennå.

Helse er, som tidligere, godt representert. Seks av søknadene kommer derfra. Ellers er finans, samferdsel, miljø og digitale tjenester for arbeidsliv og forbrukere representert.

Teknologisk sett er det flere av prosjektene som ønsker å utforske lovlighet og etikk ved bruk av generativ AI/språkmodeller på forskjellige områder.

- Med de søknadene som er kommet inn, ligger alt til rette for å plukke ut en fin bukett, som sammen med Datatilsynet kan skape mye gjensidig læring, sier Husand.

Følg med på det som skjer i sandkassa ved å abonnere på vårt nyhetsbrev, der du får invitasjoner og informasjon om søknadsfrister, møter, webinarer og arrangement som er relevant for alle som er opptatt av ny, ansvarlig kunstig intelligens.

Meld deg på Sandkassebrevet.