Datatilsynets vedtak mot Meta utvides til EU/EØS og gjøres permanent

Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at det norske forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram skal bli permanent og utvides til å gjelde hele EU/EØS.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll. 

Datatilsynet er svært bekymret for den ulovlige sporingen, overvåkingen og profileringen som skjer på Facebook og Instagram. Selv om det lenge har vært klart at Meta bryter loven, og på tross av Datatilsynets forbud i Norge, fortsetter Meta med sin ulovlig behandling av personopplysninger. Dette er grunnen til at vi har valgt å løfte saken til Personvernrådet (EDPB), som nå har sagt seg enige i at det haster med et permanent forbud mot de ulovlige aktivitetene på europeisk nivå.

Facebook og Instagram har over 250 millioner aktive brukere i EU/EØS.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud ovenfor Metas europeiske hovedkontor i Irland. Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde.

– Nok er nok. Etter over fem år med krenkelse av brukernes grunnleggende personvern, setter Personvernrådet nå ned foten mot Metas manglende respekt for loven, sier leder for internasjonal seksjon, Tobias Judin.

Meta har fått klar beskjed om at forretningsmodellen deres og bruken av personopplysninger strider med det europeiske personvernregelverket. De har sagt at de vil be brukerne om samtykke til å bruke dataene deres til adferdsbasert markedsføring i fremtiden. Selskapet har imidlertid ikke innført noen konkrete endringer ennå, og dermed fortsetter de ulovlige aktivitetene fortløpende.

Datatilsynet er dessuten i sterk tvil om Metas foreslåtte samtykkeløsning, som innebærer at de som ikke samtykker til adferdsbasert markedsføring må betale en avgift, vil være lovlig. Personvernrådets avgjørelse er derfor viktig for å unngå at Metas lovbrudd fortsetter mens selskapet leter etter en lovlig måte å innrette seg på.