Henvendelser om betalingsløsninger

Datatilsynet får for tiden mange henvendelser om den nye testingen av samtykkeløsningen til Schibsted. Testløsningen innebærer at brukerne må velge mellom å samtykke til å dele sine data og se persontilpasset markedsføring, eller å betale en ekstraavgift for en reklamefri opplevelse der de ikke blir sporet og profilert for markedsføringsformål.

Datatilsynet ser at tjenester og plattformer i flere europeiske land tilbyr løsninger hvor brukerne kan betale for å slippe at selskaper samler inn opplysninger om dem til bruk i adferdsbasert markedsføring. Dette er en utvikling vi følger tett, og flere stiller spørsmål ved om samtykket som er gitt i slike situasjoner er gyldig, særlig hvis man har dårlig råd.

Avventer uttalelse fra Personvernrådet

Disse spørsmålene er også tema hos alle de europeiske datatilsynsmyndighetene. I januar ba datatilsynene i Norge, Nederland og Hamburg Det europeiske Personvernrådet (EDPB) om å gi en prinsipiell tolkningsuttalelse om hvilke krav personvernforordningen (GDPR) stiller til store internettplattformer som bruker slike løsninger for å innhente samtykke. Personvernrådet er et koordinerende organ for alle de europeiske datatilsynsmyndighetene, og vil trolig komme med en uttalelse i løpet av april.  

Selv om uttalelsen vil gjelde større internasjonale plattformer, tror vi at den også vil inneholde nyttig generell veiledning om denne måten å hente inn samtykke på.

Vi vil komme med mer informasjon når Personvernrådet har gitt sin uttalelse.