Høringssvar om barnevernloven og nasjonalt barnevernregister

Datatilsynet har gitt høringssvar til forslag om endringer i barnevernloven. Høringssvaret fokuserer på etablering av et nasjonalt barnevernregister og innsyn i barnets digitale kommunikasjon. Vi er kritiske til deler av forslaget.

Datatilsynet ønsker en tydeligere regulering av innsyn i digital kommunikasjon. Vi oppfordrer til klarere aldersgrenser for når barn selv skal kunne ivareta sine rettigheter etter personvernregelverket.

Når det gjelder et personidentifiserbart barnevernregister, mener vi de registrertes rettigheter må ivaretas på en bedre måte i registeret for at inngrepet skal være forholdsmessig.

Les hele høringsforslaget og finn andre høringsuttalelser på regjeringen sine nettsider (regjeringen.no)

Last ned