Etablere internkontroll

Vedlegg – maler og støtteverktøy

Her finner dere en oversikt over maler, eksempler og støtteverktøy som kan benyttes i arbeidet med å etablere internkontroll.

Maler og eksempler

Vi har utformet noen nedlastbare wordmaler og eksempler på hvordan dere kan utforme relevante dokumenter i arbeidet.

NB! Det er å huske at disse malene kun er ment som en støtte i arbeidet, og at innholdet i dokumentene må tilpasses deres egen virksomhet. Det betyr at dere selv må fylle ut eventuell ekstra informasjon og/eller slette ikke-relevant informasjon.

Styrende dokumentasjon

Gjennomførende dokumentasjon

Kontrollerende dokumentasjon

Relevant støtteverktøy