Etablere internkontroll

Vedlegg – maler og støtteverktøy

Her finner dere en oversikt over maler, eksempler og støtteverktøy som kan benyttes i arbeidet med å etablere internkontroll.