Rustesting

Mange arbeidstakere blir bedt om å samtykke til promillekontroller eller rusmiddeltester som et rutinetiltak. Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting i enkelte tilfeller.

Som arbeidstaker kan du bli bedt om å samtykke til rustesting når du signerer arbeidskontrakt eller i løpet av arbeidsforholdet.

Når er rustesting lov?

Arbeidsmiljøloven åpner for rustesting når:

  1. det følger av lov eller forskrift
  2. hvis du har en stilling som innebærer særlig risiko
  3. når arbeidsgiveren finner det nødvendig for å verne liv eller helse

Hva er ikke lov?

Selv om vilkårene i arbeidsmiljøloven er oppfylt, betyr ikke dette at arbeidsgiver kan tvangsgjennomføre rustesting. Dersom du som arbeidstaker nekter å la deg teste i de tilfellene loven åpner for det, kan det imidlertid få betydning for arbeidsforholdet og i ytterste konsekvens medføre oppsigelse eller avskjed.

Arbeidsgiver kan ikke kreve testing av samtlige ansatte uavhengig av hvilken stilling den enkelte har.