Seminar: Overvåking og algoritmisk styring i det digitale arbeidslivet

Det har skjedd en storstilt digitalisering av det norske arbeidslivet. Mange arbeidstakere jobber ved en skjerm eller med en mobil i hånda. Men disse vanlige og uvurderlige digitale verktøyene registrerer store mengder opplysninger om arbeidstakerne. Det reiser nye spørsmål og aktualiserer «klassiske» personvernutfordringer.

Hvilke opplysninger kan lederne hente inn og bruke til å styre de ansatte? Kan en algoritme avgjøre hvilke arbeidsoppgaver et bud får, uten at lederen er involvert?

På seminaret gir Datatilsynet et overblikk over viktige teknologiske og juridiske utviklinger innen digitalisering av arbeidslivet. Datatilsynet vil løfte fram:

 • nasjonal og europeisk praksis
 • kommende veileder om overvåkingsforbudet i e-postforskriften
 • lovgivning i støpeskjeen i EU, som plattformdirektivet

Secure Practice deltok i sandkassa for ansvarlig kunstig intelligens med et prosjekt om profilering arbeidstakere. Derfra vil vi få høre erfaringer om:

 • hvilke muligheter som åpner seg ved digitalisering
 • hva vi har erfart i sandkassa

Partene i arbeidslivet vil runde av seminaret med å debattere aktuelle trender og veien fremover.

Innledere og moderator:

 • Line Coll, Datatilsynet
 • Magnus Mühlbradt, Datatilsynet
 • Ylva Marrable, Datatilsynet
 • Kaja Breivik Furuseth, Datatilsynet
 • Guro Fiskvik Åsbø, Datatilsynet
 • Erlend Andreas Gjære, Secure Practice
 • Kurt Weltzien, NHO
 • Monica A. Paulsen, Negotia
 • Arild Opheim, Datatilsynet (moderator)