Kameraovervåking på arbeidsplassen

Kameraovervåking på arbeidsplassen

Retten til personvern er en grunnleggende menneskerettighet som også gjelder når du er på arbeidsplassen. Det er derfor strenge regler for når arbeidsgivere kan overvåke arbeidstakerne med kamera.

Innledning

Kameraovervåking har blitt et lett tilgjengelig tiltak å innføre på arbeidsplassen, og Datatilsynet opplever at mange arbeidsgivere ofte ikke har tenkt gjennom hvilke regler som gjelder.

Når en arbeidsgiver ønsker å sette opp kamera på arbeidsplassen, er det flere ulike interesser som må veies mot hverandre: På den ene siden har arbeidstakerne rett til privatliv, noe som også gjelder på arbeidsplassen. På den andre siden kan arbeidsgiveren ha et legitimt behov for kameraovervåking for å løse problemer med for eksempel innbrudd eller nasking.

Hvis du som arbeidsgiver vurderer å sette opp kamera på arbeidsplassen, er det viktig at du setter deg grundig inn i regelverket og sørger for at kravene er oppfylt. Husk at kravene skal være oppfylt før kameraovervåkingen settes i gang.

Denne veiledningen handler spesielt om kameraovervåking på arbeidsplassen, og er rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere. For kunder, gjester eller andre som ferdes på en arbeidsplass gjelder den generelle veiledningen vår "Kameraovervåking – hva er lov?".

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har også laget veiledning om kameraovervåking.

Hva gjør du dersom du opplever at kameraovervåkingen på arbeidsplassen din er ulovlig?

  1. Dersom du er en arbeidstaker, kan du ta opp saken med den tillitsvalgte. Du kan eventuelt også snakke med personvernombudet i virksomheten dersom der er et slikt.
  2. Du kan også klage til Datatilsynet på ulovlig kameraovervåking. Les mer om hvordan du klager til oss

Kameraovervåking i serverings- og overnattingsbransjen

Alle har rett til personvern og privatliv – også på jobb. Kameraovervåking på arbeidsplassen er et inngripende tiltak som derfor må følge strenge regler. Vi har samlet det som er viktigst å kjenne til dersom du arbeider i serverings- og overnattingsbransjen og det benyttes kameraovervåking.

Kameraovervåking i serverings- og overnattingsbransjen