Illustrasjon av forstørrelsesglass over arbeidstakere

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger ved arbeidstakers død

Ved arbeidstakers død må du som arbeidsgiver vurdere hva som skal slettes av personopplysninger om avdøde. I tillegg vil du ofte stå overfor flere praktiske problemstillinger. I denne veiledningen forteller vi hvilke regler som gjelder hvis du som arbeidsgiver eller etterlatte ønsker innsyn i slike opplysninger.

Introduksjon

Et arbeidsforhold avsluttes hvis arbeidstakeren dør.

Ved arbeidstakers død må du som arbeidsgiver vurdere hva som må slettes av personopplysninger om avdøde. Les mer om plikten til sletting.

I etterkant av en arbeidstakers dødsfall er det også vanlig at du som arbeidsgiver står overfor noen praktiske problemstillinger. På den ene siden vil etterlatte ofte ønske å se e-postkassen eller private filer på den avdødes jobbutstyr, for eksempel PC, mobiltelefon, nettbrett eller lignende. Det kan for eksempel være at den avdøde hadde lagret bilder av familien eller andre private filer som de etterlatte ønsker å se. På den annen side kan du som arbeidsgiver selv ha et behov for informasjon som ligger i avdødes e-postkasse eller filer som var lagret på avdødes brukerområder.

I denne veiledningen går vi gjennom hva som kjennetegner opplysninger om avdøde etter personvernregelverket, hvilke rutiner du som arbeidsgiver bør ha på plass med hensyn til arbeidstakers dødsfall, og hvilke regler som gjelder hvis du som arbeidsgiver eller etterlatte ønsker innsyn i opplysninger om en avdød arbeidstaker.