Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet

Hvor mye overvåking er det lov til å gjøre på arbeidsplassen? Og hvor mye må du som arbeidstaker tåle? Sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet, har vi laget en felles veileder om kontroll og overvåking på arbeidsplassen. 

Formålet med veilederen er å gi virksomheter en enkel oppskrift på hvordan man kan finne frem i regelverket og gjennomføre gode prosesser. Ny teknologi bidrar til det høye velstands- og velferdsnivået i Norge, men kan også gi arbeidsmiljø- og personvernutfordringer. I noen sammenhenger brukes opplysninger til kontroll og overvåking av arbeidstakere.

Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak, og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser.

Veilederen er ment som et nyttig arbeidsverktøy som ser på hvilke konsekvenser den nye teknologien kan få for arbeidsmiljøet, og hvordan virksomhetene skal ta vare på arbeidstakernes rett til personvern.
Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.

Denne veilederen skal gjøre det enklere å etterleve kravene fra personvernregelverket og arbeidsmiljøregelverket samtidig.

Les mer om kontrolltiltak og overvåking på arbeidsplassen (hos Arbeidstilsynet)

Last ned