Innsyn i lønnsopplysninger

Innsyn i lønnsopplysninger

Denne veilederen skal hjelpe arbeidstakere, fagforeninger og virksomheter til å forstå regelverket for utlevering av lønnsopplysninger. Dette spørsmålet er særlig relevant ved lønnsforhandlinger.

Innledning

Reglene om innsyn etter personopplysningsregelverket gjelder innsyn for de registrerte. Når det gjelder innsyn i lønnsopplysninger vil de registrerte være de individuelle arbeidstagerne. Personopplysningsregelverket har ingen regler om rett til innsyn for andre enn de registrerte.

Ved lønnsforhandlinger blir problemstillingen hvilken adgang arbeidsgivere har til å utlevere lønnsopplysninger om de ansatte til tillitsvalgte.

Opplysninger om lønn er personopplysninger, og utgangspunktet er at personopplysningsregelverket må følges.

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er i loven definert som "opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson". Les mer om hva en personopplysning er

Det innebærer blant annet at innsyn og utlevering av lønnopplysninger krever et såkalt behandlingsgrunnlag for å være lovlig, for eksempel samtykke eller lovhjemmel. Reglene vil imidlertid være forskjellige for arbeidsgivere i privat og offentlig sektor.

Veileder navigasjon