Sandkasse for kunstig intelligens

 • En regulatorisk sandkasse er et kontrollert testmiljø for virksomheter som vil eksperimentere med nye produkter, teknologier og tjenester under oppfølging av myndighetene. På denne måten vil virksomhetene få økt forståelse for de regulatoriske kravene (kravene som stilles i lovgivningen), og myndighetene vil få økt forståelse for nye teknologiske løsninger. Det tette samarbeidet mellom aktører og myndigheter i sandkassen vil bidra til at risiko og problemstillinger lettere vil kunne identifiseres og løsninger skisseres.

  Datatilsynets regulatoriske sandkasse vil gi råd om kravene personvernreglene stiller til utvikling og bruk av kunstig intelligens som tar i bruk personopplysninger.

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside

   

 • Formålet med sandkassen er å bidra til innovasjon av personvernetisk og ansvarlig kunstig intelligens. Sandkassen skal være en trygg havn for testing og bidra til å senke fallhøyden og risikoen forbundet med utvikling av nye KI-løsninger. I sandkassen kan prosjektdeltakerne, sammen med ansatte i Datatilsynet, avdekke eventuelle svakheter og sårbarheter på et tidlig stadium i prosessen. På den måten er det mulig å foreta nødvendige endringer i utviklingen før man har investert for mye tid, innsats og penger i en løsning som ikke vil kunne etterleve regelverket.

  Basert på erfaringene som opparbeides i sandkassen, vil Datatilsynet lage eksempler og veiledningsmateriell som er til nytte for alle som ønsker å utvikle etisk og ansvarlig kunstig intelligens.

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside

 • Sandkassen er åpen for et bredt spekter av prosjekter og virksomheter. Den er åpen for både private selskap og offentlige myndigheter, for både store og små selskap, innenfor alle sektorer.

  Les mer om sandkassen og kriteriene for opptak i rammeverket for sandkassen

  All informasjon om sandkassen er forøvrig samlet på en egen temaside

 • I utvelgelse av prosjekter vil Datatilsynet blant annet legge vekt på om prosjektet belyser relevante problemstillinger, eller benytter teknologi og personopplysninger som kan være til nytte for andre aktører. Vi ønsker dessuten å inkludere et bredt utvalg deltakere fra både privat og offentlig sektor, og både store og små virksomheter.

  I rammeverket for sandkassen kan dere lese om hva de overordnede kravene for opptak vil være

  All informasjon om sandkassen er forøvrig samlet på en egen temaside

 • Så langt har sandkassen organisert opptak av nye prosjekter ved å lyse ut søknadsrunder omlag to ganger i året. Informasjon om nye søknadsfrister vil du finne på siden hvordan søke om å delta i sandkassen?

  Om du ikke finner noe konkret om ny søknadsfrist, ta gjerne kontakt for en uformell dialog om utsiktene for nye opptak. 

  All informasjon om sandkassen er samlet på en egen temaside