Sosiale medier

 • Nei, ikke nødvendigvis. Datatilsynet har publisert en rapport om vår egen bruk av Facebook. Vi uttaler oss der ikke generelt om lovlighet eller ansvarlighet ved å ha en Facebook-side eller konto i andre sosiale medier. Vi har som behandlingsansvarlig virksomhet kommet frem til at vi ikke ønsker å ta i bruk Facebook i vår egen kommunikasjonsvirksomhet. Alle virksomheter må gjøre egne vurderinger og er selv ansvarlige for å oppfylle kravene i personvernforordningen.

  Les om Datatilsynets egen vurdering av tilstedeværelse på Facebook

 • Nei. Personvernregelverket skiller mellom virksomheter (bedrifter, organisasjoner, offentlige etater) og enkeltpersoner. Personvernforordningen gjelder ikke behandling av personopplysninger som utføres av en person i "rent personlige eller familiemessige aktiviteter". Husk likevel at det finnes egne regler om blant annet ytringsfrihet, ærekrenkelser, åndsverklov og så videre når enkeltpersoner bruker sosiale medier.

  Les mer om personvern i sosiale medier

  Les om Datatilsynets egen vurdering av tilstedeværelse på Facebook

 • Ja. Personvernforordningen stiller krav til alle som behandler personopplysninger. Virksomheter er selv ansvarlige for å oppfylle pliktene i regelverket. Et verktøy for å sikre at personvernet til de som er registrert i en løsning ivaretas, er å gjennomføre risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment, DPIA).

  Les vår veiledning om vurdering av personvernkonsekvenser

  Les om Datatilsynets egen vurdering av tilstedeværelse på Facebook