Opptak av samtaler

  • Virksomheter må som hovedregel be om ditt samtykke før de kan ta opptak av samtalen med deg som kunde. Les mer om lydopptak av telefonsamtaler

  • I Norge har vi et prinsipp om fri bevisførsel i domstolene. Det vil si at partene i en sak har rett til å legge frem de bevis som de selv ønsker for at saken skal bli godt nok belyst. Hvis beviset er innhentet på en ulovlig eller utilbørlig måte, kan domstolen i noen tilfeller nekte beviset ført.

    Det er opp til domstolen å vurdere fra sak til sak om lydopptak kan føres for retten, uavhengig av hvilken måte det er innhentet på. Som regel vil domstolene være mer tilbakeholdene med å akseptere lydopptak som er innhentet på en måte som strider med grunnleggende personvernhensyn.