Søk om å delta i sandkassen

Har du et innovasjonsprosjekt med personvernutfordringer? Kunne prosjektet ditt ha nytte av tett dialog med Datatilsynet for å finne gode løsninger som ivaretar personvernet? Da kan du søke om å delta i den regulatoriske sandkassen. Prosjektene i femte sandkasserunde startet opp i januar/februar 2024. Neste søknadsfrist er ikke fastsatt, men blir trolig nær sommeren 2024.

Nytt og utvidet mandat

I forbindelse med at den regulatoriske sandkassen gikk fra å være et prøveprosjekt til å bli et permanent veiledningtilbud hos Datatilsynet, ble mandatet utvidet fra å utelukkende hjelpe fram KI-prosjekter, til også å gjelde annen personvernvennlig innovasjon og digitalisering. Det er altså ikke lenger et kriterie at prosjektet må involvere kunstig intelligens. Men det er naturligvis heller ikke diskvalifiserende om det gjør det.  

Det viktigste er at det er prosjekt der ikke bare deltageren selv får utbytte av sandkasseprosessen, men at kunnskapen som genereres sammen med Datatilsynet også kan hjelpe mange andre prosjekter på veien til mer personvernvennlige løsninger.

Les her hvordan du kan skrive en god sandkassesøknad.

Søk nå

Søknadsfristen for femte runde var 1. november 2023. Neste opptaksrunde er ikke fastsatt enda, men vi antar det blir en ny søknadsfrist nær sommeren for prosjekter med oppstart til høsten.

Søkere må bruke skjemaet under, og sende det til . Søknaden vil bli registrert i Datatilsynets arkivsystem.

Last ned

Siden søknaden sendes på e-post oppfordrer vi deg til å beskytte innholdet hvis du syns at hele eller deler av det er beskyttelsesverdig. Hvis det er ønskelig å beskytte innholdet i dokumentet før oversendelse, benytt evt. muligheten til å legge passord på word-dokumentet (Fil - Lagre som - Verktøy - Generelle alternativer - Passord for åpning). Passord utveksles pr telefon. Alternativt kan også PGP kan benyttes for kryptering.

Hva er veien videre?

Når en søknadsfrist er passert, inviterer Datatilsynet alle søkerne til en kort samtale i løpet av de første ukene. De prosjektene som oppfyller kriteriene vil bli bedt om å gi utfyllende informasjon. Basert på dette vil Datatilsynet velge ut et knippe prosjekter som inviteres til å delta i sandkassen.

Søknadene vurderes og velges av en komite internt i Datatilsynet. Mot slutten av utvelgelsesprosessen inviterer vi en ekstern referansegruppe til å gi innspill. Målet med referansegruppen er å få et eksternt blikk for å sikre at prosjektene vi velger ut har best mulig samfunnsrelevans og nytte.

Offentlighet og taushetsplikt

Alle kan be om innsyn i dokumenter til og fra oss etter offentlighetsloven. Vi gir ikke innsyn i opplysninger vi har taushetsplikt om. Dette gjelder for eksempel tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde for virksomheten, se forvaltningsloven § 13.

Dersom noen ønsker å få innsyn i søknadene, vil vi først ta kontakt med søkerne for å høre deres mening.