Hvordan søke om å delta i sandkassen?

Har du et prosjekt som involverer både kunstig intelligens og personvernutfordringer? Kunne prosjektet ditt ha nytte av tett dialog med Datatilsynet for å finne gode løsninger som ivaretar personvernet? Da kan du søke om å delta i den regulatoriske sandkassen.

Søknadsfristen for fjerde sandkasserunde var 1. februar 2023

Neste opptaksrunde er ikke fastsatt enda, men har du et aktuelt prosjekt kan du alltids ta kontakt med oss på .

Velger du å søke, må du bruke søknadsskjemaet under, og sende det inn til epostadressen over. Søknaden vil bli registrert i Datatilsynets arkivsystem.

Søknaden må oppfylle noen overordnede kriterier. Du kan lese mer om dette i vår veiledning om rammeverket for sandkassen.

Last ned

Siden søknaden sendes på e-post oppfordrer vi deg til å beskytte innholdet hvis du syns at hele eller deler av det er beskyttelsesverdig. Hvis det er ønskelig å beskytte innholdet i dokumentet før oversendelse, benytt evt. muligheten til å legge passord på word-dokumentet (Fil - Lagre som - Verktøy - Generelle alternativer - Passord for åpning). Passord utveksles pr telefon. Alternativt kan også PGP kan benyttes for kryptering.

Hva er veien videre?

Når en søknadsfrist er passert, inviterer Datatilsynet alle søkerne til en kort samtale i løpet av de første ukene. De prosjektene som oppfyller kriteriene vil bli bedt om å gi utfyllende informasjon. Basert på dette vil Datatilsynet velge ut et knippe prosjekter som inviteres til å delta i sandkassen.

Søknadene vurderes og velges av en komite internt i Datatilsynet. Mot slutten av utvelgelsesprosessen inviterer vi en ekstern referansegruppe til å gi innspill. Målet med referansegruppen er å få et eksternt blikk for å sikre at prosjektene vi velger ut har best mulig samfunnsrelevans og nytte.

Offentlighet og taushetsplikt

Alle kan be om innsyn i dokumenter til og fra oss etter offentlighetsloven. Vi gir ikke innsyn i opplysninger vi har taushetsplikt om. Dette gjelder for eksempel tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde for virksomheten, se forvaltningsloven § 13.

Dersom noen ønsker å få innsyn i søknadene, vil vi først ta kontakt med søkerne for å høre deres mening.