Hvordan søke om å delta i sandkassen?

Har du et prosjekt som involverer både kunstig intelligens og personvernutfordringer? Kunne prosjektet ditt ha nytte av tett dialog med Datatilsynet for å finne gode løsninger som ivaretar personvernet? Da kan du søke om å delta i den regulatoriske sandkassen.

Søknadsfrist for første runde gikk ut 15. januar, men det vil bli åpnet for ny runde med søknadsfrist over sommeren.

Du kan søke om å delta ved å laste ned, fylle inn og sende søknadskjemaet til . Søknaden vil bli registrert i Datatilsynets arkivsystem.

Søknadene må oppfylle noen overordnede kriterier. Dere kan lese mer om dette i vår veiledning om rammeverket for sandkassen.

Last ned

Siden søknaden sendes på e-post oppfordrer vi deg til å beskytte innholdet hvis du syns at hele eller deler av det er beskyttelsesverdig. Hvis det er ønskelig å beskytte innholdet i dokumentet før oversendelse, benytt evt. muligheten til å legge passord på word-dokumentet (Fil - Lagre som - Verktøy - Generelle alternativer - Passord for åpning). Passord utveksles pr telefon. Alternativt kan også PGP kan benyttes for kryptering.

Hva er veien videre?

Datatilsynet vil invitere søkerne til en kort samtale i løpet av januar. De prosjektene som oppfyller kriteriene vil bli bedt om å gi utfyllende informasjon. Basert på dette vil Datatilsynet velge ut et knippe prosjekter som inviteres til å delta i sandkassen. Prosjektoppstart avtales mellom tilsynet og deltaker.

Søknadene vil vurderes og velges av en komite internt i Datatilsynet. Mot slutten av utvelgelsesprosessen vil vi invitere en ekstern referansegruppe til å gi innspill. Målet med referansegruppen er å få et eksternt blikk for å sikre at prosjektene vi velger ut har best mulig samfunnsrelevans og nytte.

Etter hvert som prosjekter avsluttes vil vi åpne for nye opptaksrunder.

Tidsplan

2020:

  • 1. desember – åpent for søknader

2021:

  • 15. januar – søknadsfrist første runde
  • Januar – samtaler gjennomført med alle søkere
  • Februar – siste frist for å levere utdypende informasjon for søkere som oppfyller kravene
  • Medio mars – prosjekter er valgt ut og søkere får beskjed

Offentlighet og taushetsplikt

Alle kan be om innsyn i dokumenter til og fra oss etter offentlighetsloven. Vi gir ikke innsyn i opplysninger som vi har taushetsplikt om. Dette gjelder for eksempel tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde for virksomheten, se forvaltningsloven § 13.

Dersom noen ønsker å få innsyn i søknadene, vil vi først ta kontakt med søkerne for å høre deres mening.

Informasjonsmøte om sandkassen

Vi arrangerte et digitalt informasjonsmøte onsdag 16. desember der det ble stilt mange relevante spørsmål. I møtet ga vi også en kort presentasjon av sandkassen og søknadsprosessen.

Last ned:

Har du andre spørsmål knyttet til sandkassen eller søknadsprosessen, kan du nå oss på .

Informasjonsmøte om sandkassen