Datatilsynets saksbehandling

  • Dersom du har lidd skade som følge av at dine personopplysninger er blitt misbrukt, behandlet ulovlig eller kommet på avveier, kan du ha rett til erstatning etter personvernforordningen (GDPR) artikkel 82 og personopplysningsloven § 30.

    Datatilsynet har ikke myndighet til å vurdere om du har rett til erstatning. Dersom du mener at du kan ha rett på erstatning, må erstatningskravet bringes inn for en domstol.

  • Virksomheter og personer som bryter personvernregelverket kan bli ilagt et overtredelsesgebyr av Datatilsynet. Pengene fra et overtredelsesgebyr går til statskassen, på samme måte som penger fra en bot går til staten.

    Det er altså ikke de berørte av bruddet som får disse pengene. Hvis du er berørt av et brudd, kan du imidlertid ha rett til erstatning for skade du har lidd som følge av brudd på dette regelverket.