Om sandkassen

Hva er kriteriene for opptak?

Det er satt noen overordnede krav til de som skal kunne delta i sandkassen. I tillegg vil utvelgelsen skje på bakgrunn av om tematikken er relevant for flere og for å inkludere et bredt utvalg aktører.

Prosjekter som deltar i sandkassen må:

  1. benytte seg av kunstig intelligens eller på annen måte berøre kunstig intelligens. Både prosjekter som utvikler KI og benytter seg av ferdigutviklede løsninger basert på KI er relevante for sandkassen. Utvikling av rammeverk eller retningslinjer for bruk av KI er også aktuelle sandkassetemaer.
  2. ha nytte for enkeltindividet eller samfunnet. Det kan for eksempel være produkter eller tjenester som gir en helsegevinst, som kan effektivisere bruk av offentlige ressurser eller at prosjektet er innovativt med mulig samfunnsgevinst. Innovasjon her kan også bety teknologisk innovasjon eller innovasjon av type tjeneste eller produkt. Det kan også være innovative løsninger for å ivareta personvernet (se mer om innovasjonsbegrepet nederst på denne siden).
  3. kunne ha godt utbytte av deltakelse i sandkassen.  Det vil si at prosjektet bør ha en klar personvernrelevant problemstilling som kan ha nytte av den type veiledning Datatilsynet kan tilby. Deltakere må ha et prosjekt som er klar for å delta i sandkassen og ha tilstrekkelige interne ressurser som deltar i sandkassearbeidet.
  4. være underlagt det norske Datatilsynet som kompetent tilsynsmyndighet. Det betyr at virksomheten må være etablert i Norge og at det er her man bestemmer hvordan personopplysningene skal behandles. Hvis virksomheten er i tvil om dette, så ta kontakt med , så vil vi veilede.

I utvelgelse av prosjekter vil Datatilsynet også legge vekt på om prosjektet belyser relevante problemstillinger, eller benytter teknologi og personopplysninger som kan være til nytte for andre aktører. Vi ønsker dessuten å inkludere et bredt utvalg deltakere fra både privat og offentlig sektor, og både store og små virksomheter.

Tilsynet er også spesielt interessert i å adressere spørsmål der det er usikkerhet rundt hvordan regelverket skal tolkes og gjennomføres i praksis.

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

- Digitaliseringsdirektoratet (digdir.no).