Medlemsopplysninger

 • En forening må følge personopplysningsloven dersom den behandler personopplysninger om sine medlemmer. Hvis foreningen bare bruker opplysninger om virksomheter, gjelder ikke personopplysningsloven.

 • Foreninger skal bare behandle opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet. Foreningen må selv vurdere hvilke opplysninger dette er ut fra hva slags forening det er snakk om.

  Les mer om virksomhetens plikter

 • Foreninger har sjelden saklig behov for å behandle fødselsnummer, men det kan finnes forhold som tilsier at dette er nødvendig. Et eksempel er når medlemmene ønsker skattefradrag, og foreningen må gi informasjon om dette til skattemyndighetene.

  Les mer om fødselsnummer

 • Medlemsopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for at foreningen skal gjennomføre formålet med behandlingen. Opplysningene skal i utgangspunktet slettes når du som medlem melder deg ut, men opplysningene kan lagres lenger dersom dette er avtalt mellom deg og foreningen. Dette kan for eksempel være praktisk hvis du som medlem kan få tilbake tidligere opptjente fordeler eller ansiennitet hvis du melder deg inn i foreningen på et senere tidspunkt.

  Les mer om dine rettigheter

   

 • Foreningen kan markedsføre egne produkter og tjenester overfor sine medlemmer uten forhåndssamtykke fra deg som medlem. Du har imidlertid rett til å reservere deg mot slik markedsføring. Foreningen må informere deg om reservasjonsmuligheten, og har plikt til å respektere reservasjonen.

 • Ja, det er en grunnleggende rett etter personopplysningsloven at du har rett til rett til innsyn i dine egne opplysninger. Det er kun få unntak fra regelen om innsynsrett, og disse vil sjelden være relevante for å nekte deg innsyn i medlemsopplysningene. Foreningen må eventuelt skriftlig begrunne avslaget på innsyn, og vise til relevant unntakshjemmel.

 • Krav til sikring av opplysninger henger sammen med hvilken type opplysninger som behandles. Les derfor mer om informasjonssikkerhet.