Jeg er personvernombud for mange virksomheter. Kan jeg registrere meg som personvernombud for alle de behandlingsansvarlige jeg er personvernombud for i samme skjema?

Det lar seg dessverre ikke gjøre. Den enkelte behandlingsansvarlige må sende hver sin separate melding.