Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Ombudet kan gi råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene. På disse sidene har vi samlet all relevant informasjon om personvernombudsrollen.

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet har plikt til å ha personvernombud etter det nye regelverket? Vi har laget en forenklet trinn-for-trinn-veiledning for å prøve å hjelpe deg.

Studier for personvernombud

Høgskolen i innlandet er et av få studiesteder som tilbyr deltidsstudier i personvern. Studiet skal gi deltakerne en grunnleggende kompetanse om personvernregelverket slik at de blir kvalifisert for å bidra til å etterleve lovgivningen i sine virksomheter.

Studier for personvernombud

Tips til nye ombud

Vi har samlet noen tips og råd til hvordan personvernombudet skal gå frem for å skaffe seg oversikten de trenger, holde seg oppdaterte og ikke minst gjøre seg synlige og tilgjengelige i virksomheten - både for de ansvarlige, de ansatte og de registrerte.

Tips til nye ombud

Forskning og personvernombud

I noen sammenhenger kan en virksomhet behandle særlige kategorier av personopplysninger (også kalt sensitive personopplysninger) uten samtykke. I disse tilfellene har den behandlingsansvarlige plikt til å rådføre seg med personvernombudet.

Forskning og personvernombud