Personvernombudene er sentrale i virksomhetenes etterlevelse av personvernlovgivningen, og skal ha en uavhengig rolle. Ombudets rolle er å gi råd til ledelsen og andre i virksomheten om hvordan personverninter­essene kan best mulig ivaretas, men også å kontrollere etterlevelsen av regelverket. I tillegg skal de være kontaktpunkt for de registrerte og overfor Datatilsynet.

På disse sidene har vi samlet all relevant informasjon om personvernombudsrollen.

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet har plikt til å ha personvernombud etter det nye regelverket? Vi har laget en forenklet trinn-for-trinn-veiledning for å prøve å hjelpe deg.

Tips til nye ombud

Vi har samlet noen tips og råd til hvordan personvernombudet skal gå frem for å skaffe seg oversikten de trenger, holde seg oppdaterte og ikke minst gjøre seg synlige og tilgjengelige i virksomheten - både for de ansvarlige, de ansatte og de registrerte.

Tips til nye ombud

Forskning og personvernombud

I noen sammenhenger kan en virksomhet behandle særlige kategorier av personopplysninger (også kalt sensitive personopplysninger) uten samtykke. I disse tilfellene har den behandlingsansvarlige plikt til å rådføre seg med personvernombudet.

Forskning og personvernombud