Registrering av personvernombud

Virksomheter som oppretter personvernombud (etter personvernforordningen artikkel 37-39), skal registrere ombudets kontaktopplysninger hos Datatilsynet. Dette gjelder både virksomheter som er pålagt å ha ombud og virksomheter som oppretter ombud frivillig.

Trykk her for å registrere, endre eller
slette personvernombud (på altinn.no)

Registrere nytt ombud

For å registrere et personvernombud, må en person med tilgang til innlogging på vegne av virksomheten logge inn i Altinn. Det kreves innlogging med sikkerhetsnivå to eller høyere, og den som registrerer, må ha rollen som utfyller/innsender. Les om roller og rettigheter på altinn.no. I skjemaet registreres følgende informasjon om ombudet:

  • Navn
  • Telefon
  • Epost
  • Eventuelt postadresse hvis den er annerledes enn virksomhetens (i slike tilfeller skal organisasjonsnummeret til den virksomheten som personvernombudet er ansatt i registreres. Pass på å ha dette for hånden før du starter registreringen.)

Ved utfylling av skjema blir du spurt om virksomheten ønsker at personvernombudets kontaktopplysninger skal publiseres på datatilsynet.no. Dette er opp til virksomheten selv å bestemme, etter avklaring med personvernombudet. Vi oppfordrer dere til å publisere kontaktopplysningene, siden dette vil gjøre det lettere for alle å komme i kontakt med ombudet.

Merk! Personvernombud med utenlandsk postadresse kan ikke registreres via Altinn. Dere må da sende en epost til , og oppgi både virksomhetens og personvernombudets navn og kontaktopplysninger for manuell registrering hos oss. Oppgi da også om personvernombudets kontaktopplysninger skal publiseres på våre nettsider.

Det samme gjelder dersom personvernombudet har postadresse hos en virksomhet som ikke har norsk organisasjonsnummer.

Endre ombud eller kontaktopplysninger, eller slette ombud

Dersom virksomheten skal melde fra om en ny person i ombudsrollen, eller melde fra om endrede kontaktopplysninger til ombudet, skal det gjøres i samme skjema i Altinn. Dersom man endrer ombud, slettes det eksisterende ombudet automatisk. Merk at ved endring av en eller flere av ombudets kontaktopplysninger må hele skjemaet fylles ut på nytt.

Du kan lese mer om hva som skjer med personopplysningene i forbindelse med registrering av personvernombudet i vår personvernerklæring.

Spørsmål og svar om registrering av personvernombud

Les flere spørsmål og svar om personvernombud