Hvordan skal kontaktinformasjonen til personvernombudet gjøres kjent?

Virksomheten skal offentliggjøre kontaktopplysningene til personvernombudet. For de fleste virksomheter vil det være mest naturlig å publisere ombudets kontaktinformasjon på egne nettsider. Dette er for å sikre at de registrerte, både ansatte, kunder og andre, enkelt kan kontakte ombudet.

Kontaktopplysningene til ombudet bør bestå av informasjon som gjør det enkelt å komme i kontakt med ombudet (f.eks. telefonnummer og/eller e-postadresse direkte til ombudet, kontaktskjema på nettsiden, samt postadresse).

I tillegg krever regelverket at kontaktopplysningene til ombudet opplyses om i følgende tilfeller:

  • Ved melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten (forordningens artikkel 33)

  • Hvis virksomheten rådfører seg med Datatilsynet om DPIA (forordningens artikkel 36)

  • Når virksomheten gir informasjon om behandling til den registrerte (forordningens artikler 13 og 14).

Virksomheten skal også registrere kontaktopplysningene til ombudet hos Datatilsynet via Altinn.

Les mer om personvernombudsordningen