Den forhåndsutfylte adressen til virksomheten i Altinn skjemaet er feil. Hvorfor får jeg ikke registrert korrekt adresse inn i skjemaet?

Adresseopplysningene hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og benyttes av mange aktører. Sørg derfor for å oppdatere der. Vi vasker våre registre mot det som er registrert i Enhetsregisteret.