Den forhåndsutfylte adressen til virksomheten i Altinn skjemaet er feil. Hvorfor får jeg ikke registrert korrekt adresse inn i skjemaet?

Adresseopplysningene hentes fra enhetsregisteret og benyttes av mange aktører. Sørg derfor for å oppdatere der. Vi vil, som andre virksomheter, med jevne mellomrom vaske våre registre mot det som er registrert i enhetsregisteret.